Composting Knowledge – Nätverkande i turbulenta tider


28 april 2023

Samtal

Medverkande: Iswanto Hartono och Reza Afisina, medlemmar i det indonesiska konstnärskollektivet ruangrupa, Giulia Rossini, konstnär, forskare och curator, Joachim Granit, konstnär, curator och tidigare konstnärlig ledare för Färgfabriken


Kreativa samarbetsprocesser blir allt viktigare i dagens komplexa och osäkra värld. De handlar om att arbeta tillsammans med olika partners för att skapa värdefulla lösningar för konstnärliga, sociala eller praktiska utmaningar. Vi bjuder in dig att delta i ett samtal där vi fördjupar oss i hur kreativa samarbetsprocesser kan hjälpa oss att navigera i turbulenta tider och främja nya kulturella ekosystem.

Denna konversation är en fortsättning på Färgfabrikens deltagande i nätverket Composting Knowledge, ett experimentellt nätverk för kunskapsproduktion initierat av konstnärskollektivet och curatorerna ruangrupa för Documenta15 i Kassel 2022.


Deltagare

Iswanto Hartono och Reza Afisina är medlemmar i det indonesiska konstnärskollektivet ruangrupa, som inkluderar en mängd olika människor och erfarenheter som journalister, ekologer, akademiker, arkitekter och konstnärer. ruangrupa utsågs till curator för världskonstutställningen Documenta i Kassel, Tyskland 2022. Kollektivet tror på föreställningen om kollektivitet som ett sätt att bryta sig loss från den modernistiska idén om konstnären som en centralistisk enhet. Istället för att samarbeta för att göra konst, sprider ruangrupa konsten att samarbeta. Det är ett kollektiv som lär ut kollektivitet. För sina projekt tar ruangrupa in medbrottslingar: konstnärer, förstås, men också de som annars är strandsatta i konstvärldens marginaler, som slumbor eller fabriksarbetare. Samarbetet mellan ruangrupa och Färgfabriken startade 2012 och har sedan dess tagit olika former.

Giulia Rossini är konstnär, forskare och curator, för närvarande baserad i Zürich. Med erfarenhet av att arbeta i producent- och curatorroller inom olika kulturinstitutioner, är hon dedikerad till att främja kulturell förändring genom sina konstnärliga och forskningsbaserade praktiker. Hon uppnår detta mål genom att främja tvärvetenskapliga projekt som sammanför olika personligheter, institutioner och kunskapsbaser, och skapar bördiga terränger förr samarbete kring territoriella, historiska, politiska eller kreativa diskurser. Hon var curator och omhändertagare för samverkansprocessen för nätverket Composting Knowledge.

Joachim Granit är konstnär och curator. Han var konstnärlig ledare för Färgfabriken 2008–2022 och medlem i nätverket Composting Knowlege.


I konversationen kommer vi att utforska olika frågor så som:

• Nätverk som konstnärlig metod: Hur kan vi använda sociala interaktioner och kommunikation för att öka kreativ potential och vidga konstnärliga horisonter?

• Konst som stödsystem och stödsystem för konst: Hur kan vi skapa och upprätthålla stödjande miljöer som vårdar konstnärligt uttryck och samarbete? Där vi behöver anpassa oss till konsekvenserna av klimatförändringarna och de utmaningar som osäkerhet och konflikter i världen innebär.

• Erfarenheter från kollaborativa konstnärliga och/eller curatoriella metoder: Hur kan vi utveckla och dela erfarenheter och praktiker som främjar kollaborativ kreativitet i samhället och i det föränderliga konstnärliga fältet?


Composting Knowledge workshop på Documenta15

Nyhetspost om nätverkets och Färgfabrikens aktivitet på Documenta15

Konstnärssamtal med ruangrupa på Färgfabriken 2016

Ruangrupas residens i Färgfabrikens projektrum 2013


Partners

Kulturrådet och Iaspis