Ruangrupa – Interconnect Indonesia – Indonesisk samtidskonst


28 september 2013 3 november 2013

Grupputställning
Projektrummen, Färgfabriken

Medverkande: konstnärskollektivet Ruangrupa samt M Dwi Marianto, professor vid Institut Seni Indonesia


Under hösten 2013 visar Färgfabriken olika prov på indonesisk samtidskonst.


Indonesien är en nation med ett dynamiskt kulturliv, Färgfabriken har genom projektet New Urban Topologies träffat människor och grupper på plats som gör intressanta och spännande projekt. Detta har lett till ett utbyte mellan Indonesien och Sverige, två olika projekt kommer att genomföras under hösten.

Konstnärskollektivet Ruangrupa kom till Stockholm i september för att bo och arbeta med en installation som visas under hösten i Färgfabrikens projektrum. Utställningen visar två av Ruangrupas löpande projekt Icons och Mobile Cinema. Projekten beskriver både Ruangrupas arbetsprocesser i det indonesiska kulturlivet samt ger en inblick i indonesisk samtidskonst.

Icons – är ett projekt som utforskar kulturen i den urbana miljön. Genom att analogt kartlägga olika aktiviteter med ikoner kan besökarna på Färgfabriken berätta sina egna historier om Stockholm. Ruangrupa visar även en karta över Jakarta där de själva adderat olika ikoner. De visar även dokumentation från andra städer där de genomfört projektet. Icons är ett sätt att kartlägga och berätta om utbytet av sociala handlingar.

Mobile Cinema – är ett ambulerande videoscreenings projekt som Ruangrupa initierat. Genom att montera projektor, högtalare och DVD-spelare på en kärra, cykel eller skoter och sedan åka runt till avlägsna orter och öar i Indonesien och projicera på fasader eller tillfälliga skärmar har Ruangrupa spridit den visuella kulturen och videokonsten till en stor publik. Projektet rullar nu på egen hand med hjälp av lokala aktörer. På Färgfabriken får vi se ett program med videokonst av konstnärer från olika regioner i landet.

Här kan du se en beskrivning av projektet av Ruangrupas representant Reza Afisina.

I samband med öppningen av utställningen kom även professor M Dwi Marianto från konsthögskolan ISI (Institut Seni Indonesia) Yogjakarta för att hålla föreläsningar om indonesisk samtidskonst på Färgfabriken. Dwi Marianto har även satt ihop ett program med videokonst som kommer att visas parallellt med Ruangrupas utställning.

Om de medverkande

Ruangrupa initierades år 2000 och drivs nu av en grupp Jakartabaserade konstnärer. Den icke vinstdrivande oragnisationen fokuserar på utveckla konsten inom den kulturella kontexten, genom forskning och dokumentation samt genom samarbeten med olika konstnärer vilket resulterar i utställningar, residensprogram och workshop. De driver även en videobiennal kallad OK.Video – Jakarta International Video Festival sedan 2003. 

Professor M Dwi Marianto (f.1956, Jakarta) undervisar på konsthögskolan ISI (Institut Seni Indonesia) Yogyakarta, Indonesien. Han arbetar även som frilansande curator och har publicerat ett flertal böcker. Han observerar konstscenen i Yogyakarta och uppdaterar löpande sin hemsida; www.contemporaryartindonesia.com, med nya konstverk och kulturella fenomen.

Fördjupning

Färgfabriken reste under april och december 2013 till Indonesien. Den första resan var en uppföljning på de tidigare kontakter som Färgfabriken haft i Indonesien under 2012 då Sida finansierade en förstudie för ett New Urban Topologies projekt i Indonesien.

Under den andra resan i december höll Färgfabriken video screenings och föreläsningar om svensk samtidskonst på ISI (Institut Seni Indonesia) samt för en samling fristående konstnärer och journalister. Vi fick ofta frågan vad som är typiskt svensk med den svenska samtidskonsten. I Indonesien finns ett behov och en tradition av att inkorporera historia, myter och religion i konsten. I samtal med Reza Afisina från konstnärskollektivet Ruangrupa, som gjort en utställning på Färgfabriken, trodde han att en förklaring till att den svenska samtidskonsten inte fokuserar på kulturarvet kunde vara att vi har andra institutioner som gör det, allt i från slöjd i skolan, hembygdsföreningar, arkiv och museer, något man i stor utsträckning saknar i Indonesien. Därav ett värde och en aktualitet för konsten att behandla dessa ämnen i hans land.

Under vår vistelse i Yogyakarta träffade vi flera konstnärer, vilka vi i framtiden hoppas kunna presentera närmare för svensk publik i en utställning på Färgfabriken. Ett exempel är Heri Dono som med lekfulla och underfundiga skulpturer baserade på inhemsk tradition och föreställningsvärd problematiserar frågor kring demokrati.

Avslutningsvis besökte vi också Jakarta och vår samarbetspartner Ruangrupa som i avsaknad av statliga initiativ kommit att bli en betydelsefull aktör inom kulturlivet i Jakarta. De bedriver en bred verksamhet där de gör allt från att arkivera videokonst och konstpublikationer till att bedriva forskning, videobiennaler och aktivera det urbana rummet med konst och kultur.

Färgfabikens aktiviteter i Indonesien har fört med sig ökad internationell exponering genom att vi på inbjudan av Sveriges ambassad i Jakarta kunde medverka i både ett av Asia-Europe Foundation anordnat seminarium i Yogyakarta om kulturarvet och den indonesiske presidentens initiativ World Culture Forum på Bali. Dessutom presenterade Färgfabriken New Urban Topologies (NUT) för dåvarande biståndsminister Gunilla Carlsson tillsammans med en rad svenska och indonesiska aktörer på Universitas Gajah Madha i Yogyakarta. Färgfabriken samarrangerade också ett endags NUT-seminarium tillsammans med arkitekturinstitutionen vid universitetet.


I samarbete med

Utbytesprojektet genomförs i samarbete med Statens Kulturråd samt Nordiska Konstförbundet