På Färgfabriken väcks frågor om Stockholms framtid!

Just nu pågår introduktionen till orienteringskursen Hybrid Frameworks: Re-engaging in infrastructure som är startskottet för Stockholm on the Move. 250 studenter från KTHs masterprogram i arkitektur samlas i Färgfabrikens takvåning för att inleda arbetet med att undersöka Stockholms framtid! Bojan Boric (KTH) och Ola Broms Wessel (Spridd) introducerar kursen, Joachim Granit presenterar Färgfabrikens visioner för projektet och utställningen och Bosse Bergman (KTH) gör nedslag i den regionala infrastrukturens framväxt och drar paralleller till möjliga framtida scenarier, Niklas Svensson (Stadsbyggnadskontoret) talar om visionen om promenadstaden, vikten av dialog med Stockholms invånare och de stora utmaningar som väntar Stockholmsregionen.

Utgångspunkten är klar:

”Stockholm är den snabbast växande huvudstaden i Norden” 
– Bojan Boric, KTH

Hur ska vi bemöta denna snabba framväxt?
Hur kan vi se staden bortom dess begränsningar?
I vilken skala planerar vi staden och infrastrukturen?

Frågor har redan väckts. I morgon onsdag påbörjas seminariedagarna med internationella talare och aktörer på Stockholms infrastrukturscen. Vad är deras perspektiv, visioner och idéer om hur Stockholmsregionen ska utvecklas? Vilka exempel från andra platser kan vi ta lärdom av.
 
Följ gärna fortsättningen här på bloggen och på Stockholm on the Moves projektsida. Vi uppdaterar löpande med rapporter och inslag från processen.