Ny film från New Urban Topologies Alexandria!

En ny film om New Urban Topologies Alexandria. Filmen är en sammanfattning av hur New Urban Topologies genomfördes i Alexandria. Den vill ta upp övergripande frågeställningar som gäller många städer och platser i vår värld.

Den 20–24 februari 2013 genomförde Färgfabriken tillsammans med Gudran, vår Egyptiska partner i New Urban Topologies projektet, en omfattande workshop i Alexandria om dialog, kommunikation och medborgardeltagande i stadsplaneringsprocesser. Deltagarna bestod av kommunrepresentanter, arkitekter, stadsplanerare, skolor, studenter, aktivister och medborgare från Alexandria, östra Jerusalem, Beirut, Jakarta och Stockholm. Initiativet har en stark koppling till den pågående demokratiska processen i Egypten och den senaste workshopen är ett resultat av deltagarnas efterfrågan på en uppföljning och fortsättning på arbetet som New Urban Topologies genomfört på platsen.

New Urban Topologies är ett ambulerande projekt för  demokrati och stadsutveckling initierat av Färgfabriken. Se mer på vår projektsida, New Urban Topologies.

{vimeo}66392445{/vimeo}