New Urban Topologies tillbaka i Ukraina 19–21 nov.

Den 19-21 november genomför Färgfabriken en uppföljning av New Urban Topologis besök i Kharkiv som genomfördes i oktober 2013. Själva genomförandet är denna gång flyttat från Kharkiv till staden Ternopil som ligger i västra Ukraina på grund av den rådande konflikten.

Våra syften med uppföljningen är flera; dels att diskutera erfarenheterna från vårt arbete i Kharkiv samt att samla olika nätverk och NGO´s som arbetar med urbana och demokrati frågor i Ukraina för att se hur de kan samarbeta nationellt.

Under uppföljningen deltar representanter från Kharkiv, Ternopil, Lviv, Kiev samt Ivano Frankivsk. Vidare deltar även offentliga representanter från staden Ternopil. Programmet innehåller både öppna seminarier, interna workshops samt en exkursion i staden.

Mer information om New Urban Topologies finns på vår hemsida.