Förstudie för New Urban Topologies i Burma.

Färgfabriken reser till Yangon i Burma/Myanmar den 23-28 november for att undersöka förutsättningarna för ett New Urban Topologies-projekt där under 2015. Vi planerar att träffa Myanmar Peace Center, stadsbyggnadskontoret, Yangon Heritage Trust, Sveriges ambassad samt aktivister, studenter och universitetslärare.

Färgfabriken har sedan nästan två år byggt ett nätverk av kontakter i landet. Besöket finansieras av Svenska institutet.

Färgfabriken anser att ett NUT-projekt i Burma/Myanmar ar viktigt eftersom landet befinner sig i ett politiskt övergånsskede, eftersom stadsmiljön är under starkt exploateringshot och migrationen till städerna kraftigt växer, samtidigt som det finns ett rikt kulturarv att bevara och utveckla.