9 september öppnade Building Blocks i Berlin!

Vår tredje Building Blocks utställning har öppnat på Felleshuset i Berlin, ett samarbete med Svenska ambassaden. Huset fylldes av besökare, stora som små, ivriga att utforska de 5 hus som tagit över Felleshuset. Det är grupper av barn i åldrarna 6–15 år från olika områden i Berlin som agerat beställare av dessa hus. De medverkande arkitektkontoren, AFF, BARarchitekten, Baupiloten, Dahm architekten, Ortner & Ortner samt byggbolaget NCC Tyskland har sedan förverkligat dessa visioner på plats.

Manfred Ortner grundare till det medverkande arkitektkontoret Ortner & Ortner beskrev projektet som omvälvande. Han framhöll att det är arkitekts mardröm att arbeta med så många som 5 beställare som dessutom är barn och ett otydligt ändamål, men att denna öppenhet skapade en kreativitet som han kommer bära med sig i framtida möten. Denna erfarenhet belyser enligt Ortner de fördomar som man som arkitekt bär med sig in i processer.

Projektet Building Blocks utvecklades av Färgfabriken och Medium som ett verktyg för att utmana våra invanda föreställningar om arkitektur och byggande. Liksom Ortners uttalande vittnar om kan man genom att låta barn agera beställare av arkitektur synliggöra de förväntningar och normer som styr arkitekturen idag. Building Blocks är en process som utvecklats på varje ny plats och i varje nytt möte med nya barn och arkitekter. Det genomfördes på Färgfabriken 2010, Norsk Form i Olso 2011 och nu på Felleshuset i Berlin.