Stockholmspusslet – att plocka isär och sätta ihop en stad

Den 7 september samlades de omkring 200 studenterna, från KTHs masterprogram i arkitektur och presenterade sina idéer för Stockholmsregionens framtid. Presentationen är resultatet av två veckors intensivt arbete där de fått uppgiften att sätta sig in i specifika frågeställningar, kartlägga Stockholmsområdet, hitta problem och möjligheter och föreslå lösningar kopplade till infrastruktur.

Studenterna delades in i mindre grupper och fick olika områden att arbeta med. Genom att dela upp regionen i 26 rektanglar, utan hänsyn till kommungränser eller naturliga avgränsningar, skapades en möjlighet att tänka annorlunda om geografin, bebyggelsen och infrastrukturen och samtidigt hitta oväntade, och kanske osynliga, kopplingar. Varje grupp fick en ruta att arbeta med. En varsin del i Stockholmspusslet. Dessa rutor pusslades sen åter ihop till en regionkarta.


I skarven mellan de olika idéerna, i överensstämmelsen eller i krockarna mellan olika förslag, uppstår kanske helt nya idéer?

Gröna snabbvägar och mobila arbetsplatser
Grupperna tacklade sina områden på olika sätt. På vissa platser undersökte man nya infrastrukturlösningar och såg möjligheterna i att öka densiteten på boende och arbetsplatser, vilket på sikt kanske minskar behovet av pendling. Andra grupper såg över hur man kan öka och effektivisera pendlingen samtidigt som man också höjer själva pendlingstidens kvalitet, genom exempelvis mobila kontor. Det handlade också om hur man kan utnyttja skärgårdens alla öar och vatten för både urbanisering och mer effektiv infrastruktur, och inte minst för ökad tillgänglighet till rekreation. Vi fick bl a se ett förslag om en ö som fungerar som en grön lunga för de omgivande orterna och förser dem med både mat och energi, och ett annat om en grön snabbväg mellan Nynäshamn och Stockholms innerstad – inte för bilar utan för cyklister, gående och skidåkare. Andra funderade över hur lokala samhällen kan bli mer självförsörjande genom att man ”sluter loopar” och utnyttjar den lokala potentialen eller vad nya digitala tekniker kan innebära för resande och transporter och hur de kan förändra behoven i framtiden.

Den bearbetade regionkartan och alla de kreativa idéer som tagits fram följer med in i det fortsatta projektet. Inom kort publiceras resultaten här på hemsidan.