I solidaritet med Myanmar

Under de senaste dagarna har den unga demokratin i Myanmar allvarligt hotats och möjligen tillintetgjorts efter en militärkupp tidigare i veckan. Färgfabriken vill uppmärksamma denna oroväckande utveckling och händelse samt uttrycka vår medkänsla och stöd med Myanmars befolkning.

Sedan 2013 har Färgfabriken arbetat med olika projekt i Myanmar och etablerat ett omfattande kontaktnät bland konstnärer och arkitekter. Vi har mött flera samtida konstnärer med spännande uttryck där expressiva performances och reflekterande installationer varit de mest framträdande, likt ett flöde mellan balans och provokation. Landet har en rik och engagerande konstscen som blomstrade i takt med den tidigare politiska utvecklingen som gick mot ett mer öppet och friare samhälle.

Ta del av våra projekt i Myanmar genom följande länkar: Utställningen Balans och Provokation, Building Blocks Yangon och två genomförda NUT-projekt (New Urban Topologies) i Myanmar.


In recent days the young democracy in Myanmar has been severely threatened, and possible extinguished, by a military coup and the country is now facing major challenges. Färgfabriken would like to draw attention to these worrying events and express our sympathies to our friends and the people of Myanmar – our thoughts are with you.

Since 2013, Färgfabriken has worked with various projects in Myanmar and established an extensive network of contacts among artists and architects. We have met several contemporary artists with exciting expressions where energetic performances and reflective installations are the most prominent, like a flow between balance and provocation. The country has a rich and and engaging art scene that, as the political development previously went towards a more open society, flourished.

Read about our Myanmar projects, through the following links: The exhibition Balance and Provocation, Building Blocks Yangon and two completed NUT-projects in Myanmar (New Urban Topologies).

Photo: Perfromance by the artists Ma Ei, Yadanar Win and Kolatt, Färgfabriken 2016.