Building Blocks tillbaka! Nu i Bukarest.

Building Blocks är ett utställningskoncept där barns visioner ligger till grund för ny arkitektur, vilket resulterar i en utställning som utmanar våra invanda mönster och inspirerar till nytänkande.  Innehållet i projektet har vuxit fram utifrån frågor om hur normer och förväntningar styr arkitekturen idag, parallellt med frågor om hur processerna kan göras begripliga för och öppnas upp för fler. Här undersöks relationen mellan arkitekten och beställaren, genom att låta barn och ungdomar mellan 5 och 16 år agera beställare till sin egen drömbyggnad, som sedan byggs upp i stor skala.

I Bukarest var det barn från 134:e skolan som i workshops tillsammans med arktiekten Mihai Duţescu tog fram idéer för en drömbyggnad som efter att ha premiärvisats på festivalen Crative Est placerades på deras skola. Färgfabrikens partner i Bukarest är organisationen Zeppelin, som samordnat projektet.

Läs mer om Building Blocks Bukarest här.