Barn, arkitektur och stadsutveckling i Burma

Just nu befinner sig Färgfabriken i Yangon, Burma, för att förbereda två projekt som äger rum där under nästa år, inom ramen för våra program Building Blocks och New Urban Topologies.

Building Blocks Yangon

I Yangon planerar staden att till slutet av februari, inför den kommande kulturfestivalen, öppna upp de numera stängda hamnmagasinet vid den livliga hamnen i Yangons downtown. Stadens intentioner är aktivera denna del av hamnen och skapa en mötesplats med blandade aktiviteter och ett stort kulturellt utbud. I en av dessa lagerbyggnader planeras nu för att Building Blocks visas i månadsskiftet februari/mars.

Building Blocks är ett utställningskoncept där barns visioner ligger till grund för ny arkitektur, där barnen agerar beställare och arkitekterna ritar deras drömhus, som sedan byggs i stor skala.

De senaste dagarna har vi undersök platser för att realisera bygget tillsammans med snickaren Zaw Zaw samt arkitekterna Nway Oo och Hein Htet Aung. Workshops med barn har genomförts under hösten som har resulterat i två färdiga förslag. Nu ser över om vi ska bygga båda husen eller en kombination mellan de två idéerna.

Skiss/förslag från Hein Htet Aungs grupp.

New Urban Topologies (NUT) Yangon

Färgfabrikens internationella program New Urban Topologies återvänder till Yangon för att tillsammans med en rad aktörer och medborgare arbeta med frågor om demokrati, ekonomisk och social segregation kopplat till stadens fysiska struktur. Vi följer på så sätt upp ett tidigare NUT-program i staden från 2015. Omkring 60 intervjuer med personer med koppling till en viss plats i staden har genomförts, och en film som bygger på dessa är under produktion. Projektet sker därefter i två faser, den första genomförs våren 2017 och är ett seminarium och workshop där projektets nästa fas planeras. Under fas två, hösten 2017, är ambitioner att använda gatan som en kommunikationsplattform där röster från människor i staden ges utrymme, i reflektioner över staden och det egna kvarteret.

Gatan där en utställning planeras för hösten 2017