urSinnen Live 9/11 – samtal om spädbarnet i relation till konsten.

Spädbarnets urSinnen – i samspel med människorna, kulturen och konsten.

TID: 9 november kl 14
PLATS: Färgfabriken

I relation till utställningen urSinnen berättar Anna Malmquist Saracino (Leg psykoterapeut) och Camilla Wachtmeister (Leg psykoterapeut) om erfarenheter utifrån deras forskning om spädbarn och deras sätt att kommunicera.

Samtalet ingår i entrébiljetten och ingen anmälan krävs.