TRANSPOSITIONS- RECOVERING DATA REMAINS:(RE)WORKING KNOWLEDGE

I början av oktober intog utställning Transpositions- Recovering Data Remains: (Re)Working Knowledge takvåningen på Färgfabriken. Transpositions är ett forskningsarbete där man undersökt hur man genom analys av vetenskaplig data kan ge konstnärligt uttryck. På Färgfabriken ställde konstnären Daniel Peltz och konstnärerna Tina O’Connell & Neal White ut verk som tog form i skulpturala, visuella och auditiva former. Båda med fokus på platser som på ett eller annat sätt kan falla under benämningen bortglömda. Konstnärerna har valt att utforska dessa bortglömda platser kritisk och filosofiskt för att upptäcka och omvandla platserna i sina verk och sin forskning. 

Medverkande: 

Daniel Peltz
Sissi Westerberg 
Ioana Jucan 
Kristoffer Tejlgaard 
Ching-Sheng Chung 
Yi-Tsu Chang 

Tina O’Connell 
Neal White 

 

Tina O’Connell & Neal White.

Tina O’Connell & Neal White: Theft by Finding.

Verk av: Daniel Peltz & Kristoffer Tejlgaard (Arkitekt) 

Daniel Peltz : Seeking An Any Thing From An Uncertain Time In The Ruins of Rejmyre. 

Verk av: Sissi Westerberg

Projektets hemsida: 

Transpositions