Spårtrafiknorm – Ersätt parkeringsnorm med en spårtrafiknorm och hållplats inom 4 minuters gångavstånd från bostaden

Kopplingen bil och ökat byggande är automatisk. Det finns byggregler för det. Spårtrafiken får snällt vänta på politiska beslut. Tänk om vi tänkte tvärtom? Att fastighetsägaren ansvarar för att ordna spårtrafik med hållplats inom 4 minuters gångavstånd från den nybyggda bostaden?

Det finns krav på att bygga viss bilparkering per bostad, även i flerbostadshus. Det kallas parkeringsnorm, eller p-norm. Kommunen bestämmer exakt hur mycket parkering som fastighetsägaren är skyldig att ordna. Kostnaden slås ut på alla nya bostäder i ett område, även på hushåll som inte har bil. Varför finns inte krav på skolor, dagis? Eller spårtrafik, som i vårt förslag! Bilparkering kunde vara en privatsak, som det är i Tokyo.

Styrkan i parkeringsnormen, och biltrafiken, är att den hela tiden drivs i varje enskilt byggprojekt.

Den får en helt annan dynamik och flexibilitet än kollektivtrafik. Kopplingen bil och ökat byggande är automatisk. Satsningar som Spårväg Syd och förlängningar av Tvärbanan får däremot vänta på långdragna politiska förhandlingar som tar många år. Att bygga en p­plats i garage kostar mellan 250 000 kr och 450 000 kr/st. Kostnaden slås ut på alla nya bostäder i ett område. Även de som inte äger en bil får subventionera p­platsen genom priset på bostaden och hyran/månadsavgiften, ungefär 2000kr­4000kr/månad. (Källa: Parkeringspolicy och parkeringsnorm för bil, mc och cykel, Malmö 2010)

Varför ska just bilparkeringar ordnas av fastighetsägaren? När alla inte ens har bil? Vore det inte bättre att ersätta parkeringsnormen med krav på tillgång allmänna transporter inom exempelvis några minuters gångavstånd? En spårtrafiknorm: S­norm per bostad istället för P-norm per bostad? För fastighetsägaren skulle kostnaden tas igen i ökat värde på hyresfastigheten/bostadsrätten. Mindre än 500 m till spårstationer ökar värdet för lägenheter med 3,5% medan tillgänglighet eller framkomlighet med bil inte påverkar priset på lägenheter. Spårtrafiken ligger där den ligger, och driver därmed fastighetsvärdet tydligare, medan t.ex en busslinje lättare kan flyttas. (Källa: Värdering av stadskvaliteter, 2011)

Subventionerad bostad skulle kunna definieras som bostad som inte behöver betala s­norm men ändå dra nytta av den: ungdomsbostad eller studentlägenhet kunde undantas från s-normen för att sänka tröskeln till bostadsmarknaden. Kommunerna i Stockholm kunde bestämma en S­norm för att påskynda byggprocesser och sedan ”leasa” ut spårtrafiken till Landstinget.

FÖRSLAG: Hållplats inom 4 minuters gångavstånd, 400 m, från bostaden. 


FAKTA 

Hur många nya bostäder skulle ge 1 km spårväg? Jämförelse med kostnader för garage.
Om kostnaden för garageplats/bostad är 250 000 kr och byts mot bidrag till spårtrafik får vi ungefär denna uträkning.

Kostnad 1 km spårväg/kostnad per p‐plats garage= antal lägenheter 200 000 000 kr/ 250 000 kr = 800 hushåll. Så minst 800 hushåll skulle betala 1km spårväg.

Hur tätt måste man då bygga? En täthet på minst 100 hushåll per hektar räcker långt, det är lägre än i många nybyggda områden. Hammarby sjöstad har 133 lägenheter/hektar. Inom fyra minuters gångavstånd,(400×400 m = sexton hektar) skulle det rymmas hela 1600 hushåll .


I Stockholms stad har cirka 65% av hushållen bil, 35% äger ingen bil. De som bor i villor och radhus har flera bilar, de som bor i flerbostadshus har färre bilar.


En parkeringsnorm är en kommuns regelverk för hur bilparkering ska ordnas vid ny­ eller ombyggnation. Den anges vanligen som antal bilplatser per lägenhet, per anställd, eller per kvadratmeter byggnadsyta. Detta ger ett minsta antal parkeringsplatser som krävs för bygglov.