Mission in Motion – Peace Made Possible

Färgfabriken ställer ut i FN:s högkvarter i New York i samarbete med Challenges Forum. Utställningen Mission in Motion: Peace Made Possible fokuserar på Peace Operations och de utmaningar som FN, andra internationella aktörer och människor i konfliktområden måste förhålla sig till.


Arbetet med Mission in Motion: Peace Made Possible har pågått i ett år. För Färgfabriken har detta projekt varit en spännande utmaning att försöka sätta sig in i komplexiteten i  FN resolutioner, policybeslut, i New York, Jerevan (under Challenges Annual Forum 2015) och Monrovia, bland FN-representanter, militärer och diplomater, i jakten på att bättre förstå och kommunicera berättelserna bakom fredsoperationer. Med dess utmaningar där det finns så många lyckade insatser men även tillkortakommanden.

I Monrovia, Liberia mötte vi en omfattande FN-närvaro vars uppdrag är att säkra freden och ett liberiansk samhälle som aktivt söker stabilitet och utveckling efter flera år av inbördeskrig och det senaste ebola-utbrottet. Bakom den omfattande närvaron av FN i landet, så fann vi också människor och deras personliga berättelser. Det handlar om människor som med stolthet berättar om sitt deltagande i fredsstyrkan UNMIL, och om aktivister, journalister, musikproducenter, teaterproducenter och konstnärer som aktivt arbetar för stabilitet och utveckling i Liberia.

Mission in Motion är en del av Färgfabrikens arbete där vi undersöker och gestaltar komplexiteten i vår omvärld.


Relaterat

Utställningen visades i FN-huset i New York, 10-16 juni 2016.

Läs mer på projektets egen hemsida.


Kontakt

Daniel Urey
daniel.urey@fargfabriken.se

Partners