ADA Mostar – Centre for Architecture, Dialogue and Art

Färgfabriken har initierat och deltar i uppbyggnaden av ett nytt kulturcenter i Mostar, Bosnien-Hercegovina, i samarbete med den nybildade organisationen ADA (Center for Architecture, Dialogue and Art) www.cadamostar.com. Verksamheten arbetar med olika kulturprogram som innefattar konst, arkitektur och urbanism. På detta sätt vill ADA stärka kulturens roll i Mostar genom workshops, seminarier, diskussioner och utställningar.


Bakgrund

Hösten 2012 genomfördes ett New Urban Topologies i Mostar (Färgfabrikens internationella urbana projekt). Genom att tillämpa nya perspektiv på hur man läser av det urbana rummet valde projektpartners att fokusera på ingenmanslandet: The District – gränslinjen mellan de två etniska grupperna Bosniaker och Kroater. Exkursioner och workshops genomfördes med representanter från staden, internationella gäster, studenter och aktivister. Resultaten indikerade på att den fysiska och sociala återuppbyggnaden av staden måste kompletteras med ett kulturprogram. Vilket har lett till att organisationen ADA Mostar har uppstått, genom ett starkt lokalt engagemang. Färgfabrikens roll är att vara med att bygga upp och fungera som ett stöd för innehåll och genomförande.

ADA:s verksamhet

Den fysiska platsen för ADA är lokaliserad i den gamla musikskolan i Mostar. Skolan blev väldigt illa åtgången under kriget, men fasaderna är numera renoverade. Interiört är dock lokalerna helt utblåsta. På bottenplanet har ADA nu en tillfällig fysisk plats att arbeta i som staden upplåter. Verksamheten bygger på att kommunicera med medborgarna genom ett aktivt kulturprogram, skapa ett internationellt nätverk och fungera som en positiv kraft för Mostar och hela Balkan.

Sedan 2014 har det genomförts ett program med olika aktiviteter som har fokus på själva staden, dess framtida struktur och att undersöka de befintliga värden som finns. En installation med ett stort flygfoto över hela Mostar placerades på golvet i ett rum i musikskolan där workshops genomfördes. Barn jobbade med animerade filmer där deras föräldrar berättade sina historier. Diskussioner fördes och en utställning med videoprojektioner visades från Beirut och Stockholm. Projektet sökte efter alternativa berättelser om staden och fungerade som katalysator för utformningen av ett framtida Mostar. Därefter har det pågått ett aktivt seminarieprogram där man bland annat har diskuterat socialt engagemang, stadsplanering, samtida och framtida konst samt arkitektur – tillsammans med internationella gäster som till exempel arkitekten Kengo Kuma från Japan.

Hösten 2015 pågår planeringen för utställningsprojektet Building Blocks i Mostar där barn och vuxna tillsammans med arkitekter skapar byggnader i skala 1: 1. Projektet vill uppmana till ett fritt experimenterade och utmana rådande normer inom arkitektur, men samtidigt även fokusera på viktiga frågor som socialt engagemang och miljöfrågor.

Mer utförlig information finner ni på ADA:s hemsida.Rapport

En samlad presentation av allt som hänt på ADA-mostar sedan starten, till och med 2017.

Ladda ner dokumentet genom att trycka på bilden.

Kontakt

Daniel Urey
Process leader
daniel.urey@fargfabriken.se