Zorn Moving – En nytolkning i animation, ord och musik


8 februari 2014 9 mars 2014

Regi: Håkan Wennström
Animation, regiassistent: Hans Thorén
Text: Åsa Sandzén
Ljud, musik: Felicia Nielsen
Teknik, produktion Alphaville: Karl Sandzén
Röst: Anna Lyons


Anders Zorns målningar och person får liv i mötet med animation, text och musik.


Färgfabriken visar projektet Zorn Moving där Anders Zorns världsberömda visuella uttryck får en nytolkning i mötet med animation, musik och ord. Både Zorns målningar och person får liv, genom rörelse, text och musik stiftar vi bekantskap med en Zorn sedd i dagens ljus. Är detta en möjlig bild av Zorn?

Hans Thorén tolkar, med kolteckningsanimation, de händelser och rörelser som vi kan se i några av Zorns målningar. Målningen Badande kullor i bastun från 1906 är central för Thoréns animerade tolkning. Felicia Nielsen kommenterar och rytmiserar de filmiska händelserna med sin pianobaserade musik. Åsa Sandzéns manus är ett direkt svar på utsagorna om Zorns motivval och levnadssätt dramatiserad av Anna Lyons röst.

© A.Animation 2014