Vem ska bestämma om Staden? – Medbestämmande och demokrati, skall alla tycka och vill alla tycka?


27 november 2011

Paneldebatt

Medverkande: Ulrike Sitte, Gängeviertel, Clarissa Kugelberg, Institutet för bostads- och urbanforskning (Uppsala), Cattis Carlen, UDPF (Urban Dynamic Planning Forum)

Moderator: Maria Lantz, Kungliga Konsthögskolan (Stockholm)


Detta seminarium är det andra av två som arrangeras av Goethe-Institut i samarbete med Färgfabriken. Del ett heter Valen som formar staden – Vilka värden stärker staden och hur skapar vi dem? och hålls den 15 november 2011.


Vad är mest demokratiskt – att lyssna på invånarna i ett bostadsområde inför en förändring eller att låta experterna bestämma? Finns det andra, bättre sätt att involvera människor i beslut om staden än de som används i dag?

2009 ockuperades ett kvarter i Hamburg, Gängeviertel. Husen skulle bli kontor men förföll eftersom ägaren inte hade resurser att renovera. Ockupanterna tyckte att de som medborgare hade för dåliga möjligheter att påverka stadens utveckling och att politikerna ständigt prioriterade fel. De skrev ett manifest med en plan för hur de ville bygga om husen och skapa utrymme i staden för konst, litteratur, musik och samtal om stadsutveckling. Gängeviertel engagerade tusentals och i dag, efter långa, svåra förhandlingar, har ockupanterna skrivit på ett samarbetsavtal med staden och kan fortsätta driva sin verksamhet.

Tillsammans med Färgfabriken bjuder Goethe-Institut in till ett samtal om vem som ska bestämma om staden. Möt Ulrike Sitte, aktiv i Gängeviertel, Clarissa Kugelberg, Institutet för bostads- och urbanforskning, och Cattis Carlen, som arbetar med stadsutvecklingsfrågor på UDPF, en svensk organisation som vill bidra till en levande debatt om staden.

Samtalet modereras av Maria Lantz, ansvarig för projektutbildningen Konst&Arkitektur på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, där urban utveckling är i fokus.