Unpredictable Flesh – Nya digitala hantverk, materialforskning och upplevelser i interaktiv arkitektur


5 november 2019 16 november 2019

Grupputställning

Curator Anna Maria Orrù
Forskningsledare Małgorzata Zboinska

Medverkande: Delia Dumitrescu, Hanna Landin, Peter Ljungstrand, Gunnar Oledal, Fredrik Trella, Eva Amborg, Tabita Nilsson, Karin Hedlund, Erik Landmark, Monica Billger, Pablo Miranda Carranza, Ulrika Karlsson, Fredrik Nilsson


Utställningen Unpredictable Flesh är kulmen av ett konstnärligt forskningsprojekt ”Arkitektoniska konvertibler: på väg mot ett alternativt konstnärligt förhållningssätt till att utforma interaktiva arkitektoniska omgivningar” finansierat av Vetenskapsrådet, kopplat till Chalmers, institutionen för Aktitektur och samhällsbyggnadsteknik.


Flesh” anspelar på tjocklek. Som en arkitektonisk metafor utvidgar ”flesh” begreppet yta till ett taktilt tredimensionellt ämne. I denna utställning utforskas skapandet av ”flesh” – som en ersättning för termen “skin”, ofta överanvänd i arkitekturen – i mjuka gjutningar och böjliga formar gjorda av silikon som visuellt och taktilt engagerar besökaren att reflektera. De inbjuder till en dialog mellan betraktare och artefakt och föreslår nya kroppsliga kvalitéer i arkitektur.

Verken som visas är interaktiva hybrida artefakter, animerad grafik och taktila exempel som har utvecklats i mötet mellan det mekaniska och det mänskliga i spännvidden mellan det precisa och oprecisa. Vad som kan verka som en förutsägbar process i den digitala världen är i verkligheten resultatet av flödande konstnärligt undersökande: arkitekten och forskaren Małgorzata Zboinska och hennes interdisciplinära team har utvidgat fältet för computational design innovation i sin forskning genom ett samskapande mellan det icke exakta och oförutsägbara hantverket och datorstyrda maskiner.

Sammantaget, ger dessa undersökningar röst både till materiell och digital teknik, vidgar besökarens uppfattning av yta samt utökar designerns potentiella användning av verktyg. Verken som föds ur dessa samverkansprocesser genererar här alternativa perspektiv till vad modern digital arkitektur skulle kunna vara.

Traditionellt ser vi teknologi som något som avlägsnar oss från det invärtes men här närmar vi oss kroppen. Teknologi används ofta som en protes för att få tillgång till något som är avlägset, osynligt, omärkbart, en förlängning av våra sinnen. Men i det här fallet finns en 1:1 relation mellan teknologin och oss själva, vi är medverkande i samma skala.

Därav, tre element har guidat gruppens konstnärliga process. Undersökning av materialets agenda, skapande av ett unikt estetiskt språk samt blandning av digital precision och manuellt hantverk. Och även om designen inte drivs av ett biologiskt ämne, abonnerar den likväl på ett organiskt utseende utvecklat i processen. Utställningen utforskar dessa försök genom fyra överlappande domäner: tillvägagångssätt, konstnärligt undersökande, förkroppsligat samband och gränssnitt mellan maskin och människa.

Sammantaget söker dessa verk förkroppsliga en bredare förståelse av arkitektoniskt flesh. De väcker frågor kring vilken typ av digitaliserade miljöer som kan uppstå i framtiden och driver på utvecklingen av den digitala arkitekturen genom att även inkludera konstnärliga och kroppsliga villkor. På så sätt bjuds vi in att till att spekulera om framtida dialogen mellan hantverk och digital design på ett sätt som också omfattar deras relation till naturen.

/Anna Maria Orrù, curator

Foto: Tina Axelsson

Małgorzata Zboinska är arkitekt med doktorsexamen i digital design. Hon är forskare vid Chalmers tekniska högskola, där hon leder det konstnärliga forskningsprojektet Architectural Convertibles, finansierat av Vetenskapsrådet. Hon arbetar med praktikbaserad forskning, och utvecklar alternativa uttryck för känsliga gränssnitt för interaktionen människa-maskin, som utmanar upplevelsen av arkitektonisk materialitet i den ”ubika datateknikens” tidsålder.

Anna Maria Orrù är verksam i fälten mellan biomimetik, konstnärlig forskning och arbetar med att kurera performativ forskning, samt att skapa alternativa förhållningssätt till ekologisk arkitektur och formgivning. Hon är baserad i Sverige och Italien. Hon doktorerade inom arkitektur med avhandlingen Wild Poethics, 2017, och är lektor på Konstfack. På fritiden är hon biodlare och tar hand om en olivodling.

Tillhörande katalog
Vegetable Lamb Press © 2019
Red: Anna Maria Orrù, Malgorzata A. Zboinska
ISBN 978-91-88249-09-


Relaterat

The Symbiosis project