symb kort version

 


I projektet Symbiosis möts olika idéer och kunskapsområden för att utforska hur ett symbiotisk tänkande kan inspirera till förändring och skapa förutsättningar för att pröva och gestalta ett "symbiotiskt tänkande"!

Vi lever i en värld där många utmaningar möter oss dagligen, via ett enormt informationsflöde. Speciellt tydligt har det blivit våren 2020 med den dramatiska spridningen av Covid-19. Hela världen står inför enorma prövningar. Det som gällde igår ser helt annorlunda ut idag.

Det framstår än mer uppenbart att vår värld är sammanflätad över nationsgränserna. Denna pandemi kan kanske fungera som väckarklocka, så att vi kan använda oss av våra nya erfarenheter när den har klingat av. Säkerligen behöver mänskligheten finna nya metoder och strategier för att hantera stora  utmaningar, så som nästa virus och inte minst de aktua effekterna av klimatförändringarna som påverkar våra samhällen lokalt och globalt. Vi hoppas att de frågor och teman som Symbiosis-projektet tar upp kan inspirera till nya samtal och diskussioner.

Att se Sammanhangen

Medan våra samhällen snabbt och drastiskt förvandlas, är vår kunskap om grundläggande förändringsfaktorer splittrad. Vi kan analysera enstaka faktorer och skeenden, men vi står nu inför utmaningar som kräver att vi förstår samband och kan beskriva komplexa skeenden så att de får sammanhang och mening. Genom att applicera ett "symbiotiskt perspektiv" kan vi låta olika metoder och analyser samspela för att skapa nya bilder och berättelser som hjälper oss förstå nutiden och planera för framtiden.

Hur skall planeten kunna husera oss människor och samtidigt vara livskraftig för kommande generationer? Forskningen har definierat många viktiga utmaningar och visar också på olika lösningar, men om verkliga systemförändringar ska kunna uppstå  krävs inte bara punktinsatser utan ett synsätt som hjälper oss att också se samband där man vanligtvis ser paradoxer och motsättningar, som kan hjälpa oss greppa det obegripligaa.

Symbios 

Begreppet symbios kommer från grekiska och kan översättas med att ”leva med”. Det syftar ursprungligen på ett biologiskt samliv där två organismer är ömsesidigt beroende av varandra, ibland till och med för sin överlevnad. Men symbios används allt oftare när man talar om samverkan mellan olika system. Det kan till exempel vara hur sociala strukturer, kommunikationer, miljö och artrikedom samspelar inom stadsplanering. Vad händer när vi applicerar "symbios" som en tankemodell på våra samtids- och framtidsutmaningar?

En plattform för symbiotiskt tänkande

För att förstå den tid vi lever i och människans relation till sin omvärld måste vi tänka, forska och samarbeta över gränserna. Vår ambition med projektet är därför att prestigelöst och kreativt diskutera och testa alla slags möjliga och omöjliga symbiotiska sammanhang. Projektet Symbiosis kan därför ses som en experimentell och transdisciplinär plattform för att pröva och gestalta ett symbiotiskt tänkande.

Gylleboverket2020 work in progress
Gylleboverket, work in progress, 2020.

Färgfabriken 25 år!

Genom konst, arkitektur och stadsplanering har Färgfabriken i ett kvarts decennium utforskat hur dessa områden var för sig och tillsammans kan bidra till nya sätt att tolka en komplex omvärld. Symbiosis är ett projekt vars innehåll och teman inspirerats av Färgfabrikens verksamhet genom åren.

Utställning, seminarier, workshops och mycket mer

Hösten 2020 visar konstnärsgruppen Gylleboverket en  suggestiv och omfattande platsspecifik rumsinstallation. Och våren 2021 slår vi upp dörrarna till en spännande och föränderlig tematisk utställning som också fungerar som workshopyta och plats för möten, samtal och diskussion.

Läs mer om utställningen och de medverkande konstnärerna här.


Har du idéer eller vill du veta mer? Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Teman

Utifrån fyra teman har vi skapat en struktur för för att fördjupa och exemplifiera olika symbiotiska relationer.

Re-designing ecology

Re-designing ecology

Re-designing ecology
Vår förståelse och relation till ekologiska system har förändrats. Människan fått kunskaper som gör det möjligt att skapa alternativa ekologiska system exempelvis genom genmodifiering, mekanisk pollinering och utvecklade kretslopp. Kapaciteten att modellera och manipulera vissa ekologiska system ger människan möjligheter till ett bättre liv, samtidigt som det uppstår konsekvenser som är svåra att överblicka. Med förmågan att kunna designa ekologi kommer också ett stort ansvar.


Hinterlands

Hinterlands

Hinterlands

Städer växer och äter sig ut. Landskapen utanför våra städer används som ”oändliga” resurser och bakgårdar för den enormt snabba urbaniseringstakten i världen. Vilka relationer, synliga och osynliga, uppstår och finns mellan det urbana och landsbygden idag? Vad händer och vilka möjligheter skapas i dessa mellanrum? Har vi människor tappat kontakten med den vilda naturen?


Planetary Enterprise

Planetary Enterprise

Planetary Enterprise

Vi använder mer av planetens resurser än vad planeten klarar av. Våra system måste omstruktureras. Vem tar ansvar för det? Har våra demokratier kraft att hantera dessa utmaningar? Hur mycket är vi medvetna om att vår vardag och våra liv, de beslut vi tar är kopplade till globalt vandrande företagsstrukturer och snabba algoritmer på världens börser? Här undersöker vi ekonomiska och etiska perspektiv på miljö och hållbarhet.


Becoming Human

Becoming Human

Becoming Human

Hur är det att vara människa i en framtida digital värld styrd av ettor och nollor? Behövs vi? Och om så vad kan vi göra med den tid som kan vi få tillförfogande om robotarna har tagit över våra arbetsuppgifter? Får vi mer tid till reflektion? Får våra liv mer mening eller blir vi passiva konsumenter? Människan skapar alternativ till oss själva genom AI, men för vem och i vilka syften? När slutar artificiell intelligens vara artificiell? Och vad kommer istället? Om ”robotarna” tar våra jobb, är det en ny skön värld vi ser framför oss eller har våra liv tappat mening?


 

Tid & Plats

Projektet har under ca två år utvecklats i dialog med forskare, konstnärer med flera och ska utmynna i en utställning och publika program på Färgfabriken:

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Relaterat

Utställningen Symbiosis
Tema Hinterlands 

Expanded Societies
New Urban Topologies