The Volans Project – KammarensembleN porträtterar tonsättaren Kevin Volans


1 mars 2014, 8 mars 2014, 9 mars 2014

Uruppförande av två musikaliska verk
Föreläsning
Stora salen, Färgfabriken

Med: KamarmusikensembleN
Solist: Jonny Axelsson


KammarensembleN porträtterar tonsättaren Kevin Volans genom två omfattande verk: uruppförandet av Percussion Concerto, beställt av KammarensembleN med stöd från Irish Arts Council, och The Partenheimer Project.


I båda verken är ensemblen fördelad i flera mindre konstellationer, utplacerade bland konstverken i Färgfabrikens stora sal. I sina uttryck har verken tydligt särpräglade karaktärer; slagverkskonserten har stundtals en väldigt hög intensitet, medan the Partenheimer Project kännetecknas av stillhet och transparens. Gemensamt för dem är dock att de befinner sig i gränslandet mellan bildkonstens installationer och den traditionella konsertformen.

Inför konserterna har KammarensembleN bjudit in tonsättaren Kevin Volans att föreläsa om komponerande och konstnärskap med det gemensamma projektet som utgångspunkt. I samband med detta ger solisten Jonny Axelsson smakprov på utvalda solostycken. Föreläsningen genomförs med stöd från Kungliga Musikhögskolan.

Jonny Axelsson har haft ett nära samarbete med Kevin Volans sedan 1997, och han spelade samtliga soloverk för slagverk vid hans 60-års jubileumskonsert i Wigmore Hall i London 2009. Kevin Volans föddes i Pietermaritzburg, Sydafrika, studerade med Karlheinz Stockhausen och Mauricio Kagel i Köln. Han är nu irländsk medborgare och bor i Cork. I mitten av sjuttiotalet blev hans arbete associerat med begreppet “the New Simplicity” – startpunkten på det som ledde fram till Postmodernismen i Tyskland.

Efter flera forskningsresor till Sydafrika I slutet på 70-talet, påbörjade han en serie stycken baserade på afrikanska kompositionstekniker, och detta kom att ockupera honom under de kommande 10 åren. Efter ett produktivt samarbete med Kronos Kvartetten på 80-talet har hans stycken, främst inom kammar- och orkestermusik, regelbundet framförts över hela världen. Kronos Kvartettens skivor, White Man Sleeps och Pieces of Africa, slog alla tidigare försäljningsrekord när det gäller inspelningar av musik för stråkkvartett.

Program

Föreläsning: Lördagen 1 mars kl 14 föreläser tonsättaren Kevin Volans om komponerande och konstnärskap. Solisten Jonny Axelsson framför delar av följande helgs slagverkskonserter.

Konsert: Två nykomponerade verk av Kevin Volans framförs av KamarmusikensembleN i Färgfabrikens stora sal kl 14 lördagen 8/3 och söndagen 9/3.


I samarbete med

Musikhögskolan i Stockholm