The Lövholmen Battle – En annorlunda arkitekturtävling i regi av Joël Jouannet


1 maj 2009, 2 maj 2009


The Lövholmen Battle är en del av Joël Jouannets slutprojekt vid Arkitekturskolan på KTH. Syftet är att skapa ett alternativ till arkitekturtävlingar och att bjuda in allmänheten tidigare i processen.


Arkitekturen kan ses som en sportprestation som bedöms av åskådarnas rekationer och åskådarna blir del av händelsen. Förutom en önskan att göra arkitekturen mera underhållande finns frågor angående arkitekturen som yrke. Hur relaterar arkitekturen till det offentliga, det publika? Hur kommunicerar arkitekturen sina ideér? Kan arkitektur på detta sätt aktivera staden? Kan arkitektur skapas och bedömas av folk utan utbildning? Förutom de här allmänna frågeställningarna finns syftet att fokusera på området Lövholmen och föreslå alternativa lösningar för dess expansion. Projektet är öppet för vem som helst som är intresserad av arkitektur eller som vill visa sina egna förslag för Lövholmens framtid.