The Expanded Book – Konstnärer tolkar begreppet "artist book"


22 februari 2003 2 mars 2003

Grupputställning

Konstnärer: Jenny Crisp, Steven Dixon, Peter Eccher, Nils Edvardsson, Peter Hagdahl, Lisa Jonasson, Martin Karlsson, Michael Lundberg, Johan Drott Löfgren, Lina Nordenström, Mari Rantanen, Barbro Ravander, Annette Senneby, Jakob Senneby, Marja-Leena Sillanpää, Stina Stigell, Petra Trygg, Susan Weil, Henrik Westlund


19 konstnärer, tidigare professorer och nuvarande elever från Kungliga Konsthögskolan har sedan två år tillbaka träffats för att undersöka begreppet ”artist book”. Formen har varit seminarier och workshops med gäster och föreläsare. Resultatet av dessa möten kommer nu att visas på Färgfabriken.


Konstverken ställer frågor och problematiserar vad en ”artist book” kan vara idag. Den klassiska trycksaken som samlarobjektet (oftast, i om inte numrerad, så exklusiv upplaga) delar här fält med den massproducerade, ibland oändliga produkten. Begreppet har liksom bokens normer expanderat och förändrats, originalet uppmanar till massproduktion och vise versa.

En del av utställarna har valt att fokusera på distribution, nätverk eller mångfaldigande. Andra har arbetat formellt med boken som objekt, men också med objektet som bok, något vars tecken, vad helst de består av, kan avläsas och tolkas. Siffror och bokstäver tolkas inte längre endast av människan, utan även de redskap hon skapat. Enskilda kan små delar av information te sig som svårtolkade, men läses de ihop kan de skapa meningar. Det redan tidigare diffusa begreppet ”artist book” håller på att totalt upplösas, kanske kan det i stället omformas och expandera.


Relaterat

Projektet The Expanded Book löper parallellt med en utställning om Bo Cavefors, legendarisk bokförläggare och skribent. Tisdagen den 25:e februari kommer ett seminarium kring boken och dess expanderande fält att hållas på Färgfabriken.