Texas University Architecture Department – Alimentarium


8 april 2019 14 april 2019

Open Studio
Projektrummen, Färgfabriken

Medverkande: Studenter från mastersprogrammet i arkitektur, Texas A & M University


Mat är ett grundläggande behov och en lyx, både en konst och en vetenskap som korsar gränser i tid och rum, en lika grundläggande förutsättning för det dagliga livet som för långsiktig mänsklig överlevnad. Matindustrin är en av de största och mest innovativa industrierna i världsekonomin och är bland de mest brådskande problem som världen står inför. Begränsad tillgång till livsmedel tillsammans med minskad biologisk mångfald och ökande beroende av färre och färre sorter och arter av grödor som främjas av företagsmonopolen gör att vi är beroende av alltmer bräckliga stora industriella monokulturer som förändrar den ekologiska balansen. Inom ramen för klimatkatastrofen måste vi ta oss an produktivitetslandskapets roll genom livsmedelsfrågor.

Alimentarium är en studio inom Masterprogrammet i arkitektur vid Texas A & M University, där man undersöker skärningspunkterna mellan jordbruksproduktion, bearbetning, distribution och konsumtion av livsmedel i relation till arkitektur, urbanism, industri, ekonomi, teknik, kultur och politik. Kursen identifierar och analyserar kritiskt hur mat har påverkat utformningen av miljön. Detta material ligger till grund för produktionen av arkitektoniskt innehåll, program- och och projektförslag för Alimentarium – ett offentligt kunskapscenter i Bryan, Texas, dedikerat till utställning och experiment kring mat som inte bara kan motverka eller vara motståndskraftig mot befintliga kapitalistiska logiker utan också skapa vackrare, mer glädjefulla, äventyrligare och rättvisare städer.


Relaterat

Open Studio påbörjades 2017 genom samarbetet med konst- och designgruppen Very Very Gold, då Färgfabriken bestämde sig för att utforska olika sätt att exponera den kreativa tanken och handlingen, innan den intagit sin slutgiltiga form, samtidigt som vi ville föra kreatörer och publik närmare varandra.

Open Studio handlar om att exponera den kreativa tanken när den fortfarande befinner sig i rörelse. Till Open Studio bjuder Färgfabriken in olika spännande kreatörer att under en kort tid ta över ett projektrum.