Att planera och bygga för en varierad stad – Ett symposium om kreativ stadsutveckling


19 februari 2015, 20 februari 2015

Symposium
Takvåningen, Färgfabriken


19–20 februari 2015 hölls två symposier inom ramen för byggprocesser och kreativ stadsutveckling. Dagarna är en del i upptakten inför Experiment Stockholm.


Program och dokumentation

Torsdag 19 februari kl 13.00–17.00
27:e kommunen. Tolkning och frihet i planprocessen.

Färgfabriken bjuder in till en kreativ eftermiddag med korta inspirerande inlägg varvat med mycket utrymme för friare samtal och diskussioner mellan alla deltagare. Med oss har vi inbjudna talare som fått uppgiften att skissa på olika lösningar för hur planeringen skulle fungera i en Stockholmsk drömkommun: den 27:e kommunen. Titeln är en blinkning till den franska organisationen La 27e Région som jobbar med innovation i den offentliga sektorn.

Ofta beskrivs de svenska byggprocesserna som krångliga, byråkratiska, kostsamma och tröga. Vi vill ta en annan utgångspunkt och undersöka varför det fungerar som det gör, och vad som faktiskt är möjligt inom de rådande lagarna. Hur kan vi planera för ett mer varierat byggande med olikartade aktörer? Kan vi förändra praxis, och vilka förändringar krävs? Vilka kommuner och andra aktörer går före?

I Almere, NL, har man exempelvis låtit 3000 hushåll bygga fritt enligt enkla spelregler. Vad blev de ekonomiska, sociala och fysiska effekterna?


13.00–13.15 Intro. Utmaningar och möjligheter. Talare: Jan Rydén, Färgfabriken

13.15–13.30 Varför ser svensk stadsplanering ut som den gör idag? Talare: Håkan Forsell, urbanhistoriker Stockholms universitet

13.30–13.45 Formell och informell makt i planprocessen. Erfarenheter från Årsta. Talare: Lukas Smas, forskare Nordregio.

13.45–14.15 Salong: samtal kring den 27:e kommunen.

14.15–14.45 Att organisera frihet i byggprocessen. Talare: Jacqueline Tellinga, översikstplanerare, Almere Homeruskwartier, Nederländerna. Vilken stad växer fram med mindre detaljreglering? Varför är det bra för kommunen?

14.45–15.15 Salong

1515–15.30 Planera för urban resiliens – staden som laboratorium för hållbar utveckling. Talare: Sara Borgström , forskare Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

15.30–15.45 Att styra med kvalitet och spelregler istället för detaljplanering. Mer ”skelettplanering” – en väg framåt för Stockholm? Talare: Anna Rex, Stockholms stad

15.45–16.30 Salong: samtal kring den 27:e kommunen

16.30 Avslutning

17.00 Visning av ”Patchwork of Narratives” – en utställning om de berättelser som formar våra städer och samhällen, med utgångspunkt i städerna Beirut och Mostar.

Fredag 20 februari kl 9.15–12.00
Varierat byggande, varierad stad
Om nya aktörer och metoder för kreativ stadsutveckling.

En förmiddag om självbyggeri och stadsutveckling som drivs nerifrån och upp i en resilient stad. Kan småskaliga lösningar ha storskaliga effekter? Vi tror att en stad mår bra av att vara varierad till både yta och innehåll. Vi pratar om till exempel byggemenskaper, privat självbyggeri och mindre byggbolag, små aktörer som tar en mer aktiv roll i byggandet i en urban kontext. En sådan utveckling skulle också frammana fler småskaliga infrastrukturlösningar och lätt kunna inkorporeras i cirkulära ekonomilösningar.
Inspiration och exempel från Stockholm, Amsterdam och Berlin varvas med friare diskussionsformer.

09.15–09.30 Småskaliga förändringar i storskaliga strukturer – verktygslåda för miljonprogramsområden. Talare: Klas Ruin, Spridd arkitekter, Stockholm

09.30–10.00 The Self-building City Cook Book. Organisatoriska, finansiella och tekniska recept. Talare: Lilet Breddels, Archis / tidskriften Volume, Amsterdam. Self Building Building är en modell för urbanisering och arkitektur, som transformerar rådande nerifrån och upp- modeller.

10.00–10.30 Byggemenskapen R50 (Ritterstrasse 50). Talare: Christoph Schmidt, arkitekt, verksamma i Berlin. Ger sin syn på hur byggemenskaper fungerar som en del av stadsutveckling i Tyskland.

10.30–11.00 Salong: Samtal och kaffe.

11.00–11.15 ”Varierat i Vallastaden: Högt och lågt, allt nu!” Talare: Okidoki arkitekter, Göteborg. Om intentionerna med Vallastaden i Linköping och erfarenheterna så här långt Vad fungerar, vad är svårare än tänkt?

11.15–11.30  Mellanstaden – en strategi för Stockholms växande med utgångspunkt i villaområden. Talare: Lisa Deurell, Paradiso arkitekter, Stockholm

11.30–12.00 Avslutning


Relaterat

Connected things about future, cities and people

Patchwork of Narratives

Experiment Stockholm


I samarbete med

Evenemanget är ett samarbete mellan EU-projektet ”Connected – about future, cities and people” och Färgfabrikens projekt ”Experiment Stockholm”.


Med stöd från

Med stöd från Goethe Institut och Nederländska ambassaden.