Symbiosis – utställningen – En experimentell plattform


28 augusti 2021 28 november 2021

Grupputställning
Stora salen, Färgfabriken

Medverkande:
Tove Kjellmark, Åsa Cederqvist, Bengt Håbro, John Jakobsson, Gülbeden Kulbay, Irene Stracuzzi, Jens Evaldsson, Mattias Höjer, Timos Karpouzoglou, Katarina Larsen, David Nilsson, Giles Thomson, LABLAB, Love Enqvist, Jonas Runberger, Pablo Miranda, The ZONE (Bronwyn Lace, Marcus Neustetter, Basak Senova, Johannes Jaeger), Tidskriften Arkitektur, Björn Norberg, DACE (Rebecca Chentinell, Rickard Borgström), Anna-Maria Orrù & Stina Wessman med studenter


I denna mångfacetterade utställning möts olika idéer och kunskapsområden i utforskandet av hur ett symbiotisk tänkande kan inspirera till förändring och låta oss förstå världen på nya sätt.

Genom att applicera ett symbiotiskt perspektiv på samtida och framtida skeenden och utmaningar låter vi olika metoder och analyser samspela för att skapa nya bilder och berättelser av en komplex nutid och framtid.

Symbiosis är en utställning, men också en experimentell plattform för att pröva och gestalta ett symbiotiskt tänkande, genom konst, teori och samtal, med fördjupning i olika teman som berör alltifrån globala beroenden till filosofiska diskussioner kring vad det innebär att vara människa i relation till naturen, tekniken och andra varelser i denna omvälvande tid.

Ambitionen med utställningen är att synliggöra hur konstnärer, arkitekter och forskare närmar sig begreppet ”symbios” utifrån olika teman. En fantasifull, inspirerande och tankeväckande utställning som öppnar våra sinnen för hur mångfacetterad och fascinerande vår värld är, samtidigt som den ger ingångar till resonemang om utmaningar och möjligheter i vår snabbt föränderliga tid.

Symbiosis, Färgfabriken, 2021, foto av Johan Österholm

Utställningen består av en resonerande del med exempel och illustrationer utvecklade genom samarbeten mellan till exempel konstnärer och forskare, samt av konstverk som fritt relaterar till frågeställningarna.

Samtal, föreläsningar, diskussioner och workshops äger rum under hela utställningsperioden.

Läs mer om teman, bakgrund, samarbeten och program här.


I media

Recension, Dagens Nyheter, av Bo Madestrand 13/9, 2021


Relaterat

Symbiosis-projektets huvudsida
Gylleboverket – Älskade älskade älskade
Expanded Societies
New Urban Topologies


Med stöd från

Stockholms stad, Region Stockholm, Kulturrådet, Mistra, Riksbankens Jubileumsfond, KTH Watercentre, KTH Sustainability, Bleking Tekniska Högskola, Citycon, Lindéngruppen AB.