Srebrenica Memorial 2011 – Fotoutställning


11 juli 2011 17 juli 2011

Fotoutställning
Takvåningen, Färgfabriken


Bosniakisk Kulturcenter arrangerar en fotoutställning i Färgfabrikens takvåning till minne av Srebrenica.


Utställningen om massgravar i Bosnien och Hercegovina initierades av Sarajevo Stadsmuseet för att hedra de civila offren i hela landet. Dess upphov ligger i ett moraliskt imperativ att visa sanningen. Oavsett hur smärtsam den är, endast sanningen kan hjälpa oss gå vidare. Människor som varit vittnen till olika händelser i Bosniens historia och som oavbrutet och outtröttligt jobbat med utgrävningarna av massgravar använde kameran som ett redskap att dokumentera historien.

Fotografierna, som är tagna som en del av arbetet utfört av Institutet för de Saknade Personerna, är inte konstverk i sig även om de har ett konstnärligt värde. De togs inte i konstens namn, för att främja de estetiska värdena, utan framförallt för att tjäna ett dokumentärt syfte och att vittna om utvecklingen i den utdragna undersökningen om massgravarna.