Ska alla tecken låta? – Uruppförande av 3 kompositioner


29 september 2016, 30 september 2016

Uruppförande av tre musikaliska verk
Takvåningen, Färgfabriken

Medverkande:
Liperella ensamble
Mikael Bellini, kontratenor
Anna Lindal, violin
Kerstin Frödin, blockflöjt
Louise Agnani, viola da gamba
Peter Söderberg, teorb

Regi: Karl Dunér

Musik: Lisa Streich, Per Mårtensson, Erik Peters


Lipparella bad tre tonsättare att skriva var sitt stycke för sin speciella blandning av instrument. Tonsättarna fick själva välja en text att utgå ifrån och tolka till musik som sedan framförs av Lipparella under regi av Karl Dunér.


Lisa Streich (född 1985 i Tyskland och numera bosatt på Gotland), valde att utgå från Inger Christensens diktsamling Alfabet. Christensens diktsamling från 1981 är ett banbrytande verk där författaren förhåller sig till både den matematiska talserien som formulerades av Leonardo Fibonacci på 1200-talet och vårt alfabet. Av diktsamlingens 14 delar och 33 dikter fastnade Streich för den 6:e dikten och särskilt ett ord i dess mitt: Fikonträdet , vilket också blev titeln på hennes stycke.

Per Mårtensson  (1967) valde en bilddikt, Al Jazeera  (1993), av Lars Mikael Raattaama, Det är en dikt som mestadels består av skiljelinjer, punkter, komman och däremellan, som insprängda efter en bomb, fragment av ord. Mårtensson har i sitt stycke infogat citat från olika samtal och seminarier kring komposition och kring Raattaamas dikt. Hämtat ur hans stycke kommer frågan ”Ska alla tecken låta?” vilket vi kom att välja som titel på vårt program.

Erik Peters (1970) utgår från en dikt av Ingeborg Bachmann, Tema och variation  ur diktsamlingen Den uppskjutna tiden  (1953). Den österrikiska diktaren är en av förra seklets mest inflytelserika författare. Tidigare i år gavs Utplåna fraserna–föreläsningar, tal och utvalda texter ut av Ellerströms och Bachmanns samlade dikter Vandra, tanke, gavs 2014 ut på samma förlag.

Spelschema
– 18 sept. kl. 14.00 lunchkonsert i Baertlings foajé i Hötorgshus nr 1
– 22 sept. kl. 18.00 Svindersviks paviljong i Nacka
– 29 sept. kl. 19.00 samt 30 sept. kl. 15 Färgfabriken, Takvåningen
– 13 okt. kl. 19.00 Rönnells Antikvariat


Pressutskick