Samtal i utställningen – Med arkitekt Lars Marcus och konstnär Joakim Sandqvist


16 mars

Tid: 14.00

Plats: Stora salen

Ingår i entréavgiften.

Varmt välkommen!

 


Joakim Sandqvists konst har beröringspunkter med arkitektur, byggnadshistoria och filosofi. I det här samtalet möter han Lars Marcus, arkitekt och professor i stadsbyggnad vid Chalmers tekniska högskola. Samtalet modereras av Färgfabrikens chef Anna-Karin Wulgué. Välkommen till ett arrangemang som ger nya infallsvinklar på verken i Sandqvists stipendiatutställning i Stora salen!

Bild: Installationsvy. Foto: Joakim Sandqvist.