Bland skorstenar och byggkranar – Kulturella ekosystem i gamla industriområden


22 oktober 2019

Samtal
17.30–19.30

Medverkande: Stefania Zanna, Levente Polyak, Johan Berglund


Färgfabriken bjuder in till en inspirations- och diskussionskväll, utifrån vårt engagemang i vårt eget område Lövholmen. Nu lyfter vi blicken och låter oss inspireras av exempel från andra platser i Sverige och världen.


Hur hänger kulturliv, gamla byggnader och stadsutveckling ihop? Hur kan olika samhällsaktörer samverka för att skapa förutsättningar för oväntade symbioser och hur möjliggör man för kreativiteten att växa i takt med staden? Hur kan en plats utvecklas och bebyggas organiskt, dynamiskt eller experimentellt? Kan man mäta värden på andra sätt än rent ekonomiskt?

Du kommer få ta del av spännande exempel på nytänkande, varsamma, aktivistiska eller inkluderande projekt som på olika sätt har bidragit till utvecklingen av en plats eller stad, med utgångspunkt i gamla industriområden.

Samtalet hålls på engelska.

Evenemanget kan komma att dokumenteras genom film/och eller fotografi, vänligen meddela fotografen eller arrangören om du inte  vill bli filmad eller fotograferad så visar vi var man kan sitta under samtalet för att inte komma med.

Innehåll och medverkande

Stefania Zanna kommer att berätta om Cantieri Culturali alla Zisa i Palermo, ett tidigare industriområde som omvandlats till en drivande motor i stadens kulturliv, och om ett exempel på hur man där etablerat en kreativ och kollaborativ inkubator och socialt innovationscenter.

Stefania Zanna arbetar för ARCA i Palermo med främjande av kreativa och kulturella industrier, sociala innovationsprojekt och entreprenörskap i samarbetesprojekt runtom i Europa. Hon doktorerade i territoriell analys vid universitetet i Palermo, och har även masterexamen i ekonomi och kulturarv.

Levente Polyak berättar om icke-spekulativ stadsutveckling och mekanismer för att skydda det kulturella, och sociala, i urbana förnyelseprocesser. Han diskuterar också hur olika strategier kan säkerställa att värdet som skapas av kulturell verksamhet också kommer till nytta för kulturlivet.

Levente Polyak är stadsplanerare, forskare och rådgivare verksam bland annat i Wien. Han är utbildad inom arkitektur och stadsplanering, och är doktor i sociologi. Han har tidigare arbetat med urbana förnyelseprojekt i New York, Paris och Rom. Han är redaktör för tidskriften Cooperative City och en av initiativtagarna till Eutropian Research & Action. Sedan 2018 deltar han i projektet Open Heritage.

Johan Berglund kommer att presentera nya verk från Slakthusområdet där han arbetar med flera projekt, samt några internationella exempel på projekt inom industriella och postindustriella sammanhang där kulturproduktion används som drivkraft för förändring. Johan Berglund är grundare av 42 Architects, en arkitektfirma i Stockholm med erfarenhet av projekt som knyter an till samtida kulturproduktion. Han är utbildad vid Bartlett School of Architecture i London och har tidigare mångårig erfarenhet av att leda designteam i större projekt. Han har lett forskningsenheter vid Bartlett School of Architecture, där han också varit lärare under flera år. Han är verksam som gästföreläsare och kritiker vid flera institutioner i Storbritannien och Europa.

Fördjupning

Reflektioner efter symposium på Färgfabriken den 22 oktober