Rumsliga rörelsespår – Utforskar koreografi, arkitektur, ljud, perception, tid och vad som händer när de möts


9 november 2013 1 december 2013

Ljudinstallation
Projektrummen, Färgfabriken

Medverkande: Isak Edberg, Jenny Lönneborg, John Moström


Rumsliga rörelsespår är en ljudinstallation där Jenny Lönneborg och John Moström undersöker den fysiska relationen mellan kropp, rum och tid. Med en bakgrund inom arkitektur och koreografi har de undersökt rörelse utifrån ett rumsligt perspektiv. Utgångspunkten har varit hur rörelse påverkar atmosfären och upplevelsen i rum och lämnar spår i form av ljud-, doft- och temperaturförändringar.


I Rumsliga rörelsespår är fokus på den auditiva perceptionen av rörelse. Installationen består av ett flertal ljudupptagningar av dans som sedan arbetats vidare till ett ljudcollage i samarbete med tonsättaren Isak Edberg. Genom att uppleva koreografi och dans endast via auditiv perception istället för det traditionellt visuella söker de en situation där nya immateriella rum och ny immateriell koreografi skapas i relation till besökarens kropp och fantasi. Besökaren rör sig fritt i rummet och kan uppleva ljudinstallationen utifrån sin egen position i rummet, det går att befinna sig mitt i ljudet (rörelsen) eller på avstånd, stå stilla eller även själv vara i rörelse. Det är ett projekt som utforskar koreografi, arkitektur, ljud, perception, tid och vad som händer när de möts.

Om de medverkande

Isak Edberg (1989) är verksam som tonsättare inom nutida instrumentalmusik och elektronisk musik. Han arbetar även som live-elektronikmusiker i ett flertal konstellationer. Han är utbildad vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Isaks musik utforskar rumslighet, ritualer och varseblivning genom reduktion och långsamma förlopp.

Jenny Lönneborg (1974) är arkitekt och konstnär verksam i Stockholm. Utbildad vid KTH Stockholm och LTH i Lund. Hon utforskar rumslighet i olika sammanhang. Hon har arbetat på arkitektkontor i Uppsala och Stockholm, medverkat i utställningen Plast! På Nordiska museet och på galleri Detroit med konst- och musikkollektivet Golden Offense Orchestra.

John Moström (1974) är utbildad dansare från Svenska Balettskolan och Arkitekt från KTH. Efter en karriär som dansare är han nu verksam som; Arkitekt på arkitektkontor i stockholm, som Koreograf senast med Giselle på MDT i stockholm och Uferstudios i Berlin och som Scenograf.


Tack

För dansen vill vi tacka: Helena Franzén, Katarina Eriksson, Aleksandra Sende, Moa Westerlund, Annika Hyvärinen, Anna Öberg, Örjan Andersson, Andreas Berchtold, Linda Reinered, Magnus Samuelsson, Torill Steinjord, Anton Schneider, Emma Waltraud Howes, Pernilla Eldh med elever samt Ellen Söderhult.


Med stöd från

Projektet Rumsliga rörelsespår har möjliggjorts med stöd från Konstnärsnämnden.