Richard Florida och Folkhemmet 2.0 – Den kreativa klassen, tillväxt och global ordning


9 mars 2006

Föreläsning och paneldiskussion
Stockholms Stadshus


Det är dags för årets konferens! Om Folkhemmet 2.0. I Blå Hallen. I Stockholm Stadshus. Och det som står på spel är inget mindre än hur Sverige och Stockholm ska positionera sig i framtiden.


Vad har vi som kan stå ut och att skapa tillväxt i en allt hårdare global konkurrens? I fokus för konferensen står Richard Florida, professor vid George Mason University och författare till två böcker som väckt stor uppståndelse världen runt. Florida har snabbt etablerat sig som en av den globala ekonomins mest citerade, omdiskuterade och anlitade samhälls- och utvecklingsdebattörer. Och detta inte utan anledning. Redan med sin första bok, The Rise of the Creative Class (2003), vände Richard Florida upp och ned på det mesta av hur vi vant oss vid att samhällen, städer, nationer och företag fungerar och organiseras.

Florida beskriver en värld som lämnat den industriella eran och klivit in i den kreativa. Och som redan hunnit långt i den utvecklingen. Den kreativa klassen – de som arbetar med forskning, teknologi, kultur, konst och underhållning–består enligt Richard Florida av upp till 40% av befolkningen. I all fall i länder som USA och Sverige. Och detta skapar stora förändringar. Förändringar som inte alltid är synliga men som påverkar oss ändå mer – eftersom de handlar om förändrade vanor, tänkesätt och levnadsmönster. Den kreativa klassen – snart halva befolkningen – består av självständiga individer som ställer krav på de platser där de ska bo och verka. De söker sig aktivt till områden som präglas av öppenhet, tolerans, jämställdhet och social omsorg. Därför, menar Florida i sin andra bok, The Flight of the Creative Class (2005), att det inte räcker med att bara skapa jobb. Tvärtom, påstår han, så är det dags att byta fokus från konkurrenskraft till kreativitet. Detta eftersom alla tecken tyder på att folk i allt högre grad kommer att styras mot att först söka sig till ett område som är attraktivt. Sedan låter de jobbet komma till dem. Det kräver ett samspel mellan politiken och näringslivet. Och den region som lyckas få störst andel av befolkningen att tillhöra den kreativa klassen kommer att vinna loppet om framtiden.

Richard Florida refererar i sina böcker ofta till Sverige och Skandinavien. Han menar att Sverige har ovanligt goda förutsättningar för att spela en ledande roll i framtidens globala tillväxt. Och detta just för att vi har ett försprång när det gäller mjuka värden, som tolerans, öppenhet, jämställdhet och social omsorg.

Nu kommer Richard Florida till Sverige. För en unik föreläsning i Blå Hallen i Stockholms Stadshus. Efter föreläsningen följer fyra paneldiskussioner om vad detta kan innebära i ett svenskt perspektiv. Det gamla folkhemmet skapade vår värderingsgrund. Frågan är nu: hur uppdaterar vi det för att skapa ett nytt? Hur skapar vi Folkhemmet 2.0?

Fördjupning

Ladda gärna ner intervjun med Richard Florida från tidningen Attention nedan.

Sida 1

Sida 2

Sida 3