Planet B Skolföreställning åk 3–6


24 januari 2022, 25 januari 2022, 26 januari 2022, 27 januari 2022, 28 januari 2022

Föreställning
Takvåningen, Färgfabriken

Medverkande:
Staffan Lindberg, Johan G:son Berg och Lena Jonhäll har tillsammans med tonsättaren Daniel Nelson och textförfattare Tuvalisa Rangström arbetat fram Planet B.

Kostym: Ulrika van Gelder.


Planet B är en dramatiserad konsert byggd utifrån filosofiska frågeställningar och med rykande färsk nutida musik. Kul och lekfullt berättar vi historien om anti-hjälten Staffan som skickats ut i världsrymden för att leta efter en ny planet åt mänskligheten – en Planet B.

När Staffan krashar på Planet B träffar han Johan, planetens skapare, som visar Staffan vilka knepiga val han nu står inför. 

Publiken ges i föreställningen tre tankepauser där de får hjälpa Staffan att välja genom att rösta på ett av två tydliga alternativ. Men det gäller att tänka igenom sitt val noga. Hur gör man då? Kan man ta hjälp av en filosof?

Befolkningen på den nya planeten närmar sig sakta Staffan. De använder ett främmande språk och verkar nästan sammanväxta med sina instrument. De uppför sig inte alls som Staffan förväntar sig. Kommer han att kunna förstå dem?

Främlingskap, miljö och moral är teman som tas upp i denna föreställning som både vill visa möjligheten att tänka efter noga men också locka till skratt, beröra och skaka om. Det blir en naturlig del av klassens värdegrundsarbete, både genom att eleverna kan fundera vidare på frågorna på egen hand, men även genom fortsatta filosofiska samtal i klassrummet med hjälp av läraren och vår lärarhandledning.

Ta gärna del av materialet som bland annat presenterar instrumenten och ger en förförståelse av föreställningen.

I lärarhandledningen om filosofiska samtal i klassen ges en fördjupning i några av de frågeställningar som dramat tar upp. Den innehåller också en kort introduktion till ett sätt att hålla filosofiska samtal med barn och unga utifrån en kulturupplevelse, samt tips och tricks för hur man gör det till just ett filosofiskt samtal.