Peter Hagdahl Energi, massa, gravitation


29 september 2018 2 december 2018

Installation
Stora salen, Färgfabriken


Hösten 2018 visar Färgfabriken Peter Hagdahls rumsinstallation Energi, massa, gravitation. Installationen förenar den digitala och fysiska världen i en intrikat visuell väv. Verket gestaltar på ett poetiskt och målande sätt vår samtida världs komplexa flödesscheman och berör grundläggande existentiella frågor.


I installationen Energi, massa, gravitation sammanför Peter Hagdahl olika gestaltningsformer, måleri, rörlig bild, text, skulptur och Ready Made vilket genererar en förflyttning mellan olika former av representation och verklighet. Hagdahl visualiserar på så vis vår värld som delas mellan en digital och fysisk verklighet. Genom en associativ händelsekedja gestaltas det flöde av information och bilder som sköljer över oss dagligen. Själv beskriver Hagdahl processen som både intuitiv och planerad; ”I mötet mellan de olika elementen visar sig sammanhang och överenstämmelser som jag ibland förutsett, ibland anat, men som ibland också är överraskningar för mig själv. Jag är intresserad av vad som händer när man skapar dessa möten mellan former, bilder och ord.”

Verket skapar ett rum i utställningsrummet där två monumentala plexiglaspaneler sammanlänkas av ett svävande skulpturalt system. Installationens utformning omöjliggör en given betraktarposition. Man kan röra sig runt det, betrakta det både från rummets utsida och insida, betraktarens förflyttningar kan beskrivas som en serie in- och utzoomningar. ”Vilka processer och samband som sätts igång och vilken effekt verket får är beroende på vem betraktaren är och i vilket sammanhang verket vistas” enligt Hagdahl.

Installationsbilder, foto Jean Baptiste Beranger

Hagdahls installation är en balansakt både bokstavligt och bildligt talat genom kopplingar i form av så väl associationer och referenser som grova linor som med hjälp av tyngder håller ett komplext nät av föremål och bilder i jämnvikt. Hagdahl har genom hela sitt konstnärskap utforskat det samtida ofta genom ny teknik och nya fenomen. Hans konstnärskap lyfter många av de frågor som Färgfabriken ställer sig i projektet Expanded Societies som pågått sedan 2016 och diskuterar hur  digitaliseringen och tekniken påverkar våra liv? I denna nya rumsinstallation förenas den digitala och fysiska världen i en intrikat visuell väv.

Om konstnären

Peter Hagdahl (f. 1956) är en svensk konstnär utbildad på Konstakademin Valand i Göteborg. Han har tidigare varit verksam som professor i fri konst med inriktning mot nya medier vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm samt bedrivit forskning på Institutionen för data- och systemvetenskap på Stockholms universitet och MejanLabs. Numera är Hagdahl curator vid Statens Konstråd vid sidan av sin konstnärliga praktik. Hagdahls konst har visats både nationellt och internationellt samt ingår i Moderna Museets samlingar. Färgfabriken har tidigare visat verk av Hagdahl i grupputställningarna Levitation 2009 i Östersund och The Expanded Book 2003 i Stockholm.

Fördjupning

Något om collage flödesscheman, tecken symboler och förförelser.
Joachim Granit, kreativ ledare Färgfabriken

Ett samtal mellan Joachim Granit och Peter Hagdahl inför hans utställning på Färgfabriken. Ur utställningsbladet.

Peter och jag sitter i Färgfabrikens kafé och rekapitulerar det sena 80 talet. Vi diskuterar olika tendenser och riktningar inom konstens utveckling ifrån den tiden och framåt. Det var en annan konstscen än den som finns idag. Det har nu gått mer en 30 år sedan dess. Hur har konsten utvecklats och framför allt vad intresserar Peter sig för idag? Som konstnär började han med måleri, skulptur och installation och var en av de första i den generationen konstnärer som på 90 talet snabbt tog till den nya tekniken. Han började utveckla digital bildbehandling, programmering och även robotik som en konstnärlig uttrycksform. Där så han möjligheter att förflytta sig bort ifrån måleriet och det i sin tur gav honom en möjlighet att undersöka andra system och universum.

 I Peters senaste utställningar har han orienterat sig delvis tillbaka, genom att arbeta ”analogt” igen, pensel och färg samspelar med digitala utryck.

I denna utställning på Färgfabriken visar Peter bilder på plexiglas som han har sammanfogat i sektioner resultatet är två gigantiska bilder, där färg, teckning och videoprojektioner skapar en intrikata fragment och komplexa bildgåtor. Där vi som betraktare får en möjlighet att associera och skapa våra egna tolkningar. Men låt oss med Peter egna ord och kommentarer ge oss några nycklar till denna suggestiva och komplexa värld av information, där handen genom teckningar och färg möter fragment av information ifrån Internet.

”Jag har alltid varit intresserad av konst som information. Tecken, symboler, flödesscheman och collage. Bilderna jag visar nu på Färgfabriken är framvuxna ur två olika teman.

Till exempel i en av de stora bilderna i utställningen, där finns det en blomma som står för förförelse och lockelse, man dras till den som ett bi. Den berör det individuella och enskilda, mitt känsloliv, både biologiskt och mentalt. Bilden har olika tecken, symboler och komponenter som står för olika saker hos mig.

Den andra bilden har en utblick ifrån min horisont, mot världen. Den berör större skeenden och processer i världen, det fysiskt – materiella, det politiska, det sociala…

Målningarna är framvuxna under rätt lång tid det har tagit minst ett år att göra dem.

Den tiden syns i bilderna där jag låter spår finnas kvar från de första utkasten. Jag är inte så orolig över att försök och även misslyckanden från den konstnärliga processen syns. Ibland tar jag bort dem då inte känns relevanta längre. Avgörande för mig har alltid varit att göra alla delarna i det konstnärliga arbetet själv, oavsett om det är måleri, skulptur, komplexa digitala processer eller robotar. Det handlar om att kontrollera det konstnärliga uttrycket, men även om konstnärlig nyfikenhet på att arbeta med ett material, även om det är ett datorprogram. För mig är det egengjorda, att inte outsourca arbetet, en konstnärlig motståndshandling. Särskilt viktigt idag när vi har så lite kontroll och kunskap om det materiella och tekniken.

”Konflikten mellan det stabila och förgängliga det är något som jag är intresserad av. Det är därför jag lagt in videoflödena som lägger in en tidsdimmensson till målningarna. I alla mentala processer ligger det något utanför oss själva som påverkar oss.

Det finns därför tre stycken rörliga bilder som för in moment av tid och händelser.

 En av dessa animationer som var speciellt rolig att göra då den är ute och klättrar på Internet och letar efter nyheter. Den läser i sin tur av nyheterna och försöker förstå om de är bra eller dåliga. Därefter skickar den ut ett Yes eller No. En ganska korkad intelligens egentligen, kanske som man kan uppfatta tillvaron. Jag är intresserad av få in ett moment av tid, ett här och nu.”

Ladda ner hela utställningsbladet (PDF) med verk beskrivningar.


Relaterat

Färgfabrikens pågående projekt Expanded Societies diskuterar genom seminarier och utställningar hur digitaliseringen påverkar våra liv. 

Färgfabriken har tidigare visat verk av Peter Hagdahl i grupputställningen Levitation 2009 i Östersund.