Ola Pehrsson – En utställning och bok växer fram i realtid


14 april 2004 29 augusti 2004

Medverkande konstnärer: Ola Pehrson, Takuji Kogo, Young-Hae Chang, Mija Rehnström, John Miller och Daniel Westlund.


SCREAM är en workshop, en utställning och tillverkandet av en bok.


Den 8–14 maj genomfördes en öppen workshop på Färgfabriken med konstnärer från Japan, Korea, Sverige och USA. Samtliga konstnärer arbetade med verk för den utställning som öppnade den 14:e maj, där verk skapade under workshoparbetet kompletteras av några redan existerande verk, så som Young-Hae Chang och John Millers redan klassiska internetverk ”Cunnilingus in North Korea”. Under öppningskvällen genomfördes också ett uppförande av Ola Pehrsons ”NASDAQ Vocal Index”, ett körverk där NASDAQ-börsens handel översätts i realtid till körsång.

En viktig del av workshopen var att den också skulle resultera i en bok, som sattes samman dygnen efter öppningen. Boken är nu tryckt och klar. Den är 120 sidor + omslag och är ett flöde av bilder i fyrfärg. För Färgfabriken är det ett viktigt projekt på flera sätt. Den har vuxit fram i workshopmiljö och skapar om en dialog mellan konstnärer från olika delar av världen. Den har rönt stort intresse både hos vår publik och internationellt. Vi har därför beslutat att förlänga utställningen över sommaren, då vi samtidigt visar David Lynch ”EAT MY FEAR” i stora salen.