Nordens U-land – Panik eller möjlighet


26 augusti 2010

Seminarium
Färgfabriken


Ett seminarium som diskuterar den ekonomiska krisen och dess förhållande till samtidskonsten.


Genom att lägga fokus på Island konkretiseras frågeställningar som även är aktuella för Europa: Hur agerar och reagerar samtidskonsten och dess olika aktörer i den globala krisen? På vilket sätt påverkar de senaste årens politiska och ekonomiska situation samtidskonsten? På vilket sätt påverkas exempelvis förhållandet mellan det privatägda, det offentliga och gräsrotsinitiativen?

Program:

Dorothée Kirch – direktör, Center for Icelandic Art – ”How to Fund art without funding”.

Björn Thorsteinsson – fil.doc. filosofi och forskare vid Islands universitet – ”The corporation, the nation and the people”.

Urs Stäheli, sociolog – Universitetet Hamburg – ”Mythologies of panic”.

Hildur Margaretardottír – konstnär, Island. – ”Helvítis fokking fokk”.

Jonatan Habib Engqvist – curator – ”The Nordic 3rd World Country?”.

Moderator: John Swedenmark, skribent, översättare och kulturredaktör för LO-tidningen

Detta är också sista utställningsdagen för den isländske konstnären Ragnar Kjartanssons videoverk Guilt Trip (2007) som visats i Färgfabrikens nya projektrum över sommaren. Både utställningen och seminariet är delar av projektet ”Nordens U-land? – Isländsk konst i kristid”. Projektet flyttar sedan vidare till Färgfabriken Norr i Östersund där grupputställningen ”Nordens U-land? – Isländsk konst i kristid” invigs med en performance av the Icelandic Love Corporation, den 16 oktober. I slutfasen av projektet kommer en publikation med dokumentationer, transkriberade samtal och beställda texter att produceras. Curator: Jonatan Habib Engqvist.


Partners