Miriam Bäckström Kira Carpelan


10 februari 2007 11 mars 2007


Vårens stora utställning på Färgfabriken i Stockholm är Miriam Bäckströms utställning Kira Carpelan. Det är en utställning som verkar på flera plan – och som bakom det verk som visas har en komplex process.


För två år sedan inbjöds Miriam Bäckström att göra ett projekt och en utställning på Färgfabriken. Efter att ha funderat en tid återkom Miriam med ett förslag. Hon ville i sin tur ställa ut Kira Carpelan, en yngre kollega, som 2007 examineras från Konstfack i Stockholm. Carpelan erbjöds samtidigt tillgång till Miriam Bäckström, till hennes konst och hennes kunnande och nätverk. Miriam Bäckström lät samtidigt meddela att hon skulle filma hela processen.

Färgfabriken presenterar nu utställningen Kira Carpelan av Miriam Bäckström. Det verk som presenteras är den film Kira Carpelan producerat under processens gång. På Lunds Konsthall visas parallellt en arbetskopia av den film Miriam Bäckström arbetar med, om processen. En katalog med texter av Miriam Bäckström, Kira Carpelan och Jan Åman har producerats till utställningen på Färgfabriken.

Premiär och samtal omkring Miriam Bäckströms film ”Kira Carpelan”.

Den 26 maj visas Miriam Bäckströms färdigställda film Kira Carpelan på Färgfabriken. I samband med detta inleds ett samtal om projektet. Deltar gör Miriam Bäckström, konstnär, Ronald Jones, professor Konstfack, Anders Kreuger, intendent vid Lunds Konsthall samt Jennifer Allen, skribent och kritiker bl a på ArtForum. Samtalet leds av Jan Åman, Färgfabriken.

Projektet har fått stor internationell uppmärksamhet, redan innan Bäckströms film visats. I aprilnumret av tidskriften ArtForum redovisade skribenten Jennifer Allen över fyra sidor med både sina tankar och de bägge konstnärernas kommentarer. I kommande numret av Frieze skriver Ronald Jones om projektet.

Miriam Bäckströms film, som pendlar mellan fiktion och dokumentär, visas nu i sin helhet på Färgfabriken, och berättar om processen och vändningarna i projektet.