Miljonprogrammet


7 mars 2012

Seminarium
Färgfabriken


Ett seminarium om innovation och om hur vi ska kunna transformera miljonprogrammen till framtidens boende.


Färgfabriken har nöjet att presentera: Miljonprogrammet – framtidens stad.

Arrangörer: Spridd, Delegationen för hållbara städer, KTH Starka forskningsmiljöer Architecture in the Making och Stockholms arkitektförening.

Syftet med dagen är att undersöka hur nedgångna hus från miljonprogrammet kan bli framtidens gröna sociala boende, t.ex. genom nya former av kollektivt boende som innehåller privata bostäder med tillgång till gemensamma rum och tjänster, utveckling av upplåtelseformer, nya läsningar av det befintliga beståndet, tekniska förändringar i ett socialt perspektiv, energieffektivisering och lokala försörjningssystem.

Förnyelse av miljonprogrammet som en samläsning av detaljer, lägenhetslösningar och det lokala livet med nya tankar om de stora strukturernas relation till stadslandskapet.

Dessa frågor belyses av internationella och svenska forskare och praktiker som deltar i projektet ”Från loftgångslänga till framtidens gröna sociala boende”. Seminariet riktar sig till såväl praktiker som studenter och forskare inom stadsbyggnad, arkitektur, bostadsförvaltning, i synnerhet de som arbetar med förnyelse av miljonprogrammet.

Moderator under dagen är Julia Svensson, journalist och redaktör på DN Kultur.

Program och faktablad

Ladda ned programmet genom att klicka på bilden.

Ladda ner faktablad genom att klicka på bilden.