LABLAB – En kreativ undersökning av landskapet Dalarna


22 april 2019 5 maj 2019

Open Studio
Projektrummen, Färgfabriken


VAD ÄR ETT LANDSKAP? Genom att ställa sig denna fråga vill vi skapa förutsättningar för ett språk som aktualiserar hur vi betraktar och interagerar med vår egen förståelse av begreppet landskap. För det är ett begrepp i ständig förändring. Men paradoxalt nog tenderar den till att reduceras till en arkaisk plats bestående av råvaror eller föreställningen om ett ursprung som binder samman land och dem som ansåg sig ha skapat det: Landskapet.

Metoden för Open Studio – där den kreativa tanken exponeras medan den fortfarande befinner sig i rörelse – erbjuder oss en nyckfull möjlighet att utveckla begreppet landskap, samt att våga omforma det utifrån intuition och den granskande blicken.

I OCH BORTOM LANDSKAPET Bilden och landskapet är djupt sammanvävda. Genom bilden formades ett minne kring landskapet och genom reproduktionen av bilden möjliggjordes nya och större gemenskaper bortom den vardagliga kontakten människor emellan.

Dalarna utgör utgångspunkten för denna kreativa undersökning. Dalarna är både ett landskap och det landskapet som så många inom och bortom denna plats förknippar med bilden av landskap. Vårt mål är att röra oss i gränslandet mellan bilden av Dalarna ifrån Dalarna och bilden av Dalarna bortom Dalarna. Framförallt är vi intresserade av att undersöka hur de förhåller sig till varandra. Vad för slags seismisk aktivitet kan vi härröra ur deras rörelse i relation till varandra?

Läs mer om LABLAB här.


Relaterat

Open Studio påbörjades 2017 genom samarbetet med konst- och designgruppen Very Very Gold, då Färgfabriken bestämde sig för att utforska olika sätt att exponera den kreativa tanken och handlingen, innan den intagit sin slutgiltiga form, samtidigt som vi ville föra kreatörer och publik närmare varandra.

Open Studio handlar om att exponera den kreativa tanken när den fortfarande befinner sig i rörelse. Till Open Studio bjuder Färgfabriken in olika spännande kreatörer att under en kort tid ta över ett projektrum.