Kvadrennalen – Temporärt högkvarter på Färgfabriken


3 mars 2022 27 mars 2022

Projektrummen, Färgfabriken

Medverkande: Kvadrennalen


När den fria konsten och det fria konstnärliga uttrycket hotas, hotas yttrandefriheten för alla. Färgfabriken har bjudit in Kvadrennalen att upprätta ett temporärt ”huvudkontor” i Färgfabrikens projektrum. Kvadrennalen är en decentraliserad rörelse och är inte knuten till någon plats. Tanken bakom detta tillfälliga huvudkontor är att pröva idéer och formulera strategier, projekt mm för visa på att konsten och flera andra kulturella uttryck behöver göra sig hörda under ett valår. Mellan den 3e och 27e mars skapas en ”Retorikkabinett” – ett öppet program för alla, med workshops, föreläsningar, videovisningar, uppträdanden och konst för att visa på konstens och kulturens vikt och oberoende under valåret 2022.

Om de medverkande

Kvadrennalen fungerar som en plattform att ställa viktiga frågor om konstens roll i ett demokratiskt samhälle. Var finns hoten idag och vilka nya kan uppstå? Kvadrennalen är en sammanslutning av konstnärer och professionella inom konst- och kulturbranschen. Kvadrennalen är inte knuten till någon politisk eller religiös institution eller system. Under valåret 2022 vill Kvadrenalen inspirera, öppna upp för diskussion, och fungera som ett nätverk som samlar aktiviteter arrangerade av olika aktörer över hela landet


Program

När rummet inte används för föredrag, föreställningar eller workshops visas ett filmprogram.

Torsdag, 24 mars
Performance: With Love… – Efva Lilja
kl. 15:00-16:00

Efva Lilja kommer att röra sig fritt i Färgfabrikens lokaler och uppträda med dansade monologer som framförs i relation till närvarande besökare, objekt eller arkitektoniska platser. Monologerna är 2-10 minuter och framförs vid ett antal tillfällen under en timma.

Efva Lilja är en konstnär som arbetar globalt med koreografi i form av dans, bildspråk, film och skrivande. Hennes koreograferade evenemang utmanar och erbjuder nya visioner för skapandet av en verklighet där politiska aktiviteter och vardagshandlingar kan ifrågasättas och omformuleras. Hennes prisbelönta verk har presenterats i mer än fyrtio länder, och ses ofta som kontroversiella och banbrytande.

Lördag, 26 mars
Performance: Sound Art Performance – Simon Sjöström
kl. 14:00-14:30

Med en världsradio och en hembyggd analog modulärsynth i en resväska utforskar Simon Sjöström intuitiva ljudlandskap. 

Genom ljud, installation och teckning undersöker Sjöström mötet mellan skogen, naturvetenskaperna och det andliga sökandet. Han dras till oppositionella krafter där motstånd bör finnas. Frånvaro av motstånd skapar spänningsfält som han gärna utforskar.

Uppvuxen i skogarna i Bergslagen och med en bakgrund som elektriker har han funnit ett rum där idé och kunnande kan mötas för att vidga och utmana det konstnärliga utrymmet.

Simon Sjöström, född 1984, är utbildad vid Örebro Konstskola, Umeå Konsthögskola (BFA), Kungliga Konsthögskolan, Stockholm (MFA, pågående).

Söndag, 27 mars
Samtal: Is Jimmie right? – Thierry Mortier (engelska)kl. 14:00-15:00

Ett konstnärligt- och politiskt samtal som bland annat kommer lyfta följande frågor: Jimmie Åkessons analys av konsten i samhället, om Jeanette Gustafsdotter blandar ihop frågor som rör hennes funktion som demokratiminister med frågor som rör hennes funktion som kulturminister och Ulf Kristerssons uttalande om Moderaterna och deras hållning i principen kring armlängdsavstånd. 

Thierry Mortier (SE/BE) är konstnär och initiativtagare till Kvadrennalen, och är dessutom forskare och konsult inom semiotik, läran om tecken och teckensystem.

Söndag, 13 mars
Performance: VOICES: From inside to here – Maria Nordsø Lundberg och Andrea Diaz
kl. 13:00–14:00

’VOICES’ är ett experimentellt samarbete mellan Maria Nordsø Lundberg och Andrea Diaz. Båda arbetar med ljud och är intresserade av att utforska gränserna för sina praktiker, de överlappande utrymmena där det ena landskapet möter det andra. I processen med intensivt lyssnande kan en ny oväntad värld dyka upp. För den här föreställningen är ingenting förplanerat. Det är en chans att kombinera två konstnärliga praktiker till en unik röst.

Föreställningen sammanfaller med öppningen av Maria Nordsø Lundbergs verk ’Memory’ i Flat Octopus Exhibition Case, i Färgfabrikens butik. Curator Juanma González.

Maria Nordsø Lundberg är en svensk/dansk skulptör, ljudkonstnär och sångerska, utbildad vid Holbæk Kunsthøjskole i Danmark, China Academy of Fine Arts i Hangzhou, Kina, och två doktorandprojekt vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm.

Andrea Diaz är en peruansk konstnär baserad i Stockholm. För närvarande läser hon ett masterprogram på DOCH, där hon utforskar ljudkonstens gränser utifrån sin cirkus- och dansbakgrund.
retorikkabinett

Fredag, 4 mars
Samtal: Conny Blom / CAC
kl. 14:00-15:30 (svenska)

Lysande äpplen, humankapital och vertikal solidaritet – att navigera en allt mer neoliberal konstvärld.

Utifrån sitt eget, och sin partner Nina Slejko Bloms konstnärskap, diskuterar Conny Blom sociala och ekonomiska hierarkier i konstvärlden och exemplifierar med verk från deras praktiker och gemensamma projekt.

Lördag, 5 mars
Offentligt ingripande samtal och workshop: PETER
kl. 13:00–14:30 (engelska)

Hur bildas ett offentligt rum och de aktiviteter som upprätthåller eller förnekar det förstås och upplevs som sådana?

Lördag, 6 mars
Performance: Blank, PETER
kl. 14:45–16:00 (engelska)

Blank är en spännande utforskning av hur enkla material och instruktioner kan orsaka en komplex och gränslös kreativ lek och aktivitet, från dans till lyssnande.