Kvadrennalen – Temporärt högkvarter på Färgfabriken


3 mars 2022 27 mars 2022

Projektrummen, Färgfabriken

Medverkande: Kvadrennalen


När den fria konsten och det fria konstnärliga uttrycket hotas, hotas yttrandefriheten för alla. Färgfabriken har bjudit in Kvadrennalen att upprätta ett temporärt ”huvudkontor” i Färgfabrikens projektrum. Kvadrennalen är en decentraliserad rörelse och är inte knuten till någon plats. Tanken bakom detta tillfälliga huvudkontor är att pröva idéer och formulera strategier, projekt mm för visa på att konsten och flera andra kulturella uttryck behöver göra sig hörda under ett valår. Mellan den 3e och 27e mars skapas en ”Retorikkabinett” – ett öppet program för alla, med workshops, föreläsningar, videovisningar, uppträdanden och konst för att visa på konstens och kulturens vikt och oberoende under valåret 2022.

Om de medverkande

Kvadrennalen fungerar som en plattform att ställa viktiga frågor om konstens roll i ett demokratiskt samhälle. Var finns hoten idag och vilka nya kan uppstå? Kvadrennalen är en sammanslutning av konstnärer och professionella inom konst- och kulturbranschen. Kvadrennalen är inte knuten till någon politisk eller religiös institution eller system. Under valåret 2022 vill Kvadrenalen inspirera, öppna upp för diskussion, och fungera som ett nätverk som samlar aktiviteter arrangerade av olika aktörer över hela landet


Program

Programpunkter annonseras här och på Kvadrennalens hemsida. När rummet inte används för föredrag, föreställningar eller workshops visas ett filmprogram.

Retorikkabinett program 10–13 mars

Söndag, 13 mars
Performance: VOICES: From inside to here – Maria Nordsø Lundberg och Andrea Diaz
kl. 13:00–14:00

’VOICES’ är ett experimentellt samarbete mellan Maria Nordsø Lundberg och Andrea Diaz. Båda arbetar med ljud och är intresserade av att utforska gränserna för sina praktiker, de överlappande utrymmena där det ena landskapet möter det andra. I processen med intensivt lyssnande kan en ny oväntad värld dyka upp. För den här föreställningen är ingenting förplanerat. Det är en chans att kombinera två konstnärliga praktiker till en unik röst.

Föreställningen sammanfaller med öppningen av Maria Nordsø Lundbergs verk ’Memory’ i Flat Octopus Exhibition Case, i Färgfabrikens butik. Curator Juanma González.

Maria Nordsø Lundberg är en svensk/dansk skulptör, ljudkonstnär och sångerska, utbildad vid Holbæk Kunsthøjskole i Danmark, China Academy of Fine Arts i Hangzhou, Kina, och två doktorandprojekt vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm.

Andrea Diaz är en peruansk konstnär baserad i Stockholm. För närvarande läser hon ett masterprogram på DOCH, där hon utforskar ljudkonstens gränser utifrån sin cirkus- och dansbakgrund.
retorikkabinett

Retorikkabinett Program 3–6 mars

Fredag, 4 mars
Samtal: Conny Blom / CAC
kl. 14:00-15:30 (svenska)

Lysande äpplen, humankapital och vertikal solidaritet – att navigera en allt mer neoliberal konstvärld.

Utifrån sitt eget, och sin partner Nina Slejko Bloms konstnärskap, diskuterar Conny Blom sociala och ekonomiska hierarkier i konstvärlden och exemplifierar med verk från deras praktiker och gemensamma projekt.

Lördag, 5 mars
Offentligt ingripande samtal och workshop: PETER
kl. 13:00–14:30 (engelska)

Hur bildas ett offentligt rum och de aktiviteter som upprätthåller eller förnekar det förstås och upplevs som sådana?

Lördag, 6 mars
Performance: Blank, PETER
kl. 14:45–16:00 (engelska)

Blank är en spännande utforskning av hur enkla material och instruktioner kan orsaka en komplex och gränslös kreativ lek och aktivitet, från dans till lyssnande.