Konstnärssamtal med nabbteeri


16 september 2023


We are not scientists. We are not researchers. We are amateur poets, we are amateur gardeners, and we are full-time parasites. Materials are our instruments. The soil is our host.

nabbteeri (Janne Nabb och Maria Teeri) har arbetat tillsammans sedan 2008. Genom åren har de ställt ut flitigt och 2019 representerade de Finland i den nordiska paviljongen på Venedigbiennalen. I höstens utställning på Färgfabriken har de uppfört en installation om trägården bortom den mänskliga blicken. 

Som konstnärer är nabbteeri inte intresserade av kontrollerade och definierade resultat. Istället skapar de temporära och platsspecifika installationer där upphittade objekt, skräp, rester och spår från människor och djur tas till vara och får samspela med platsen för utställningen. Ett konstnärligt arbetssätt som rimmar väl med en omvärld präglad av osäkerhet och där konstnären strävar efter att inte lämna mer klimatavtryck än nödvändigt. 

Installationen whatever lives bends down i Färgfabrikens stora sal är skapad ur en sådan konstnärlig kompost där en mängd fragment kommunicerar med varandra och bildar en ny helhet.

Möt nabbteeri i samtal den 16 september kl 15.00! Samtalet ingår i entréavgiften och modereras av curator Emilia Rosenqvist och processledare Daniel Urey!


Relaterat

Läs mer om nabbteeri och whatever lives bends down!

www.nabbteeri.com

www.nabbteeri.com/pdf/nabbteeri_CV_english.pdf


Foto: Pirje Mykkänen/Finlands Nationalgalleri.