Den gudomliga boutiquen – Om konst, konsumtion och religion


25 augusti 2011 16 oktober 2011

Projektrummen och butiken, Färgfabriken

Konstnärer: Karin Lindh & Katarina Elven


Den gudomliga boutiquen gör Katarina Elvén och Karin Lindh kopplingar bakåt i tiden, tittar tillbaka på hur förförelsens och sedermera kapitalismens estetik en gång uppstod och hur konsten, konsumtionen och religionen överlappat, ersatt och bytt plats med varandra.


Verken i utställningen reproducerar element och former tagna ur varuvärlden, en sfär framtagen för att skänka värde och väcka begär. Objekten för varupresentation; displaymodulen, butiksinredningen och modemagasinet översätts till en serie konstobjekt. Genom geometriska kompositioner, skulptur och fotografi söker konstnärerna möjliga vägar att friställa förförelsens estetik från både varan och köpet. En omöjlig balansakt som både griper efter och angriper det maskineri som förvandlar konsumtionskulturen till bländande kult.

Katarina Elvéns arbeten rör sig kring frågor om bilders makt och tolkning, hur bilder producerar värde och skapar myter. Hon intresserar sig för hur estetik, yta och stil utnyttjas som bärare av ideologier. Hon har ställt ut på bland annat Centrum för Fotografi, Bonniers konsthall, Galleri Signal och Overgaden Institut för samtidskonst. Katarina Elvén har en bakgrund som scenograf och tog sin magisterexamen vid Högskolan för fotografi 2004.

Karin Lindhs konstnärliga arbete kretsar kring dagens begärskultur. Hur varufetischism och kommersiell folklore präglar vår relation till plats, stad, rum, politik och vår upplevelse av landskapet. Hon har ställt ut på bland annat Kulturhuset, Marabouparken och Haninge Konsthall, och nu senast i Göteborgs domkyrka. Hon tog sin magisterexamen i fri konst på Kungl. Konsthögskolan 2005 där hon 2008–2009 även gick en postgraduate-utbildning i arkitektur.

Damernas Paradis – Performance, föreläsning, release 

Damernas paradis är en afton där de inbjudna konstnärerna Ulrika Sparre, Petra Axelsson och Maja Hammarén presenterar var sitt verk som en del i utställningen Den gudomliga boutiquen.

Allt är bra av Ulrika Sparre
Ulrika Sparres Allt är bra utgår från en idé om gamla tidens stadsvakt, också kallad tornväktaren som vaktar staden på natten när dess invånare sover. 

Scented Light of Paradise av Petra Axelsson
Petra Axelsson visar nio dioramor med namn från kända parfymtillverkare. 

A History of Shit en föreläsning på ämnet av Maja Hammarén.

Det stora glaset av Katarina Elvén och Karin Lindh
Ett tryckt häfte om skyltfönstret, med plats för annonser.