Jenny Wiklund Om att minnas att man inte minns


17 mars 2007 8 april 2007

En utställning och ett pågående forskningsprojekt
Projektrummen, Färgfabriken


Färgfabrikens presenterar ett pågående projekt av Jenny Wiklund: Amnesia – prosthetic memories – Om att minnas att man inte minns eller komma ihåg att man har glömt.


I Färgfabrikens projektrum visas en serie installationer. Dessa består av en klinisk rostfri miljö med vaxskulpturer, medicinhistoriska föremål klädda i vitt läder, medicinska projektioner och personnummer. I centrum står det rekonstruerade minnet. Ett minne utan självbiografi, där identiteten består av siffror och jaget är en diagnos. De olika personnumren och karaktärerna som presenteras är diagnoser men även delar i konstruerandet av ett minne. Fem diagnoser gestaltas, exempelvis installationerna Amnesia (750813-0881) som handlar om återuppväckandet av förlorade minnen och Claustrophobia (750813-0441) som behandlar frånvaron av närvaro.

Utställningen är ett led i ett konstnärligt, experimentellt forskningsprojekt med referenser från arkitektur, konst, medicin och medicinsk teknik. Projektet är ett interdisciplinärt samarbete mellan KTH, Arkitekturskolan, Kungliga Konsthögskolans avdelning för Skulptur och Karolinska Universitetssjukhuset.