Isolering | Kommunikation – En utställning med konst och poesi


2 juni 2020 14 juni 2020

Grupputställning
Stora salen, Färgfabriken


Isolering | Kommunikation är en utställning som genomförs av curatorgruppen Muskot i samarbete med Färgfabriken med anledning av den rådande covid-19-pandemin.


I en tätbefolkad värld har begreppet isolering blivit centralt. I Sverige uppmanas vi hålla social distans, i andra länder är det inte tillåtet att samlas i grupper större än två personer. Utan någon vana av att existera isolerade måste vi ställa om oss till att i görligaste mån hålla oss inom våra egna väggar och försöka få livet att fungera ändå.

Men en yrkesgrupp har erfarenhet av att arbeta i självvald isolering. Det är de fria konstnärerna, ofta anklagade för att leva i en luftbubbla eller ett elfenbenstorn men just genom att verka konstnärligt mer inriktade på att kommunicera med omvärlden än de flesta. Hur förändras konstnärliga praktiker i den pandemiska tillvaron? Vilka erfarenheter och strategier har text- och bildkonstnärerna att förmedla? Kan kunskap om hur en situation tolkas konstnärligt visa sig samhälleligt väsentlig på sätt som inte tidigare uppmärksammats?

Isolering kan vi klara av. Men ett tillstånd utan kommunikation är förödande.

Curatorgruppen Muskot (Martin Ålund, Torbjörn Johansson, Clara Diesen och Jonas Ellerström) skickade en öppen inbjudan till konstnärer och poeter att redovisa sin verksamhet just nu, att ge exempel på hur isoleringens praktiska och psykiska problem kan vändas i en utåtriktad gest. Över 500 bidrag sändes in för bedömning, av dem visas 110 på Färgfabriken. Så kan isoleringen brytas; så kan kommunikation upprättas.

Fördjupning

Isolering | Kommunikation
Koncepttext av Jonas Ellerström

Open call – stängt för nya bidrag

Medverkande

Medverkande konstnärer och poeter


I media

Sveriges radio, P1 Kultur, 2 juni kl. 13.05 (i början av inslaget)

Svenska Dagbladet, ”En manifestation för behovet att möta konst”, 2 juni 2020

Aftonbladet, ”Kulturarbetare vi har saknat er”, 6 juni 2020

Omkonst, ”Ögonskölj mot coronatysnaden”, 10 juni 2020

Dagens Nyheter, ”Konst och poesi med hoppfulla öppningar mot omvärlden”, 11 juni 2020 


Relaterat

Curatorgruppen Muskot startade våren 2020 och har som syfte att i utställningens och evenemangets form främja och tydliggöra tendenser i samtidskonsten och litteraturen, och att skapa kontaktytor mellan ord och bild. Enskilda insatser kan sammanföras och hämta styrka från varandra, helheten kan utgöra mer än summan av delarna. Muskot är en krydda som används för lite; det är dags att ändra på den saken.

Medlemmar: Clara Diesen, författare och konstnär, Jonas Ellerström, författare, översättare och förläggare, Torbjörn Johansson, konstnär som driver Kummelholmen samt Martin Ålund, konstnär och musiker.