Invisible Wealth – En plattform för diskussion om form och design


12 juni 2003 17 augusti 2003

Grupputställning
Stora salen, projektrummen, bar och uteplats

Medverkande: Olle Baertling, P O Ultvedt, Leonie Geisendorff, Mats Theselius, Bohlin/Bergström/Wolgers, Front, Martin Frostner, Uglycute, Jenny Leuf, Research & Development, De fyra, Sanna Hansson, Albin Karlsson, Ola Pehrson, Peter Geschwind, Moerker, Umbilical design, CM von Hausswolff/Thomas Nordanstad, Nya Stadsbyggnadskontoret, at large, Johansson/Marcus/Lindstedt, Lars Reuterswärd/Maria Nyström/STARS


En stor designutställning som vill skapa en plattform för debatt och diskussion om form och design.


Sommarens stora utställning på Färgfabriken öppnar inte bara formen, den öppnar för en ny och breddad diskussion kring form och design. Den gör det genom att skapa ett spann mellan några av dem som stakade ut riktningarna på 60-talet (Olle Baertling, Leonie Geisendorff och P O Ultvedt) och det som sker just nu. Och den gör det genom att skapa en dialog mellan det som parallellt pågår inom design, arkitektur och konst. Det handlar om uttryck som kommer ur breddade synsätt och synfält och att konst, form och arkitektur faktiskt kan betyda och vilja någonting utöver själva formen – utan att för den skull väja för komplexitet och nytänkande.

Invisible Wealth är en utställning som arbetats fram snabbt – och utan några externa finansiärer – och som kommer ur en känsla av pur nödvändighet. Det måste till en vettigare plattform för diskussionen om form och design. Utställningen tar hela Färgfabriken i anspråk, från uteplats och bar till projektrum och stora salen. Över 20 olika utställare – varav ett flertal är konstellationer av olika slag – medverkar. Några har valt att göra helt nya projekt medan vissa verk är speciellt utvalda för detta sammanhang. Färgfabriken har under de senaste åren arbetat långsiktigt med att skapa en ny plattform för diskussionen om arkitektur och stadsplanering.

Med Invisible Wealth breddas detta för att i slutändan kanske emanera i ett nytt designbegrepp.