Interactive Institute/Smart Studio Touching the Invisible


18 mars 2006 23 april 2006

Utställningskoordinator: Magnus Jonsson
Utställningsdesign: Smart Studio
Designassistent: Anna Holmquist


Design möter konst och teknik i ett samarbete mellan Färgfabriken och Smart Studio, Interaktiva Institutet.


Den 18 mars är det vernissage för en utställning som producerats av Smart Studio, Interaktiva Institutet. Äntligen design som möter konst och teknik som på riktigt är innovativ.

Touching the invisible är en utställning som kretsar kring mötet mellan osynlig information och fysiska objekt. I sex verk undersöks olika aspekter av hur information kan kanaliseras genom elektronisk och digital teknik. Verken byggs upp av fysiska material men väcks till liv av den information som flödar genom dem, information som samlas in på olika sätt, alltifrån direkta mätningar av besökarens kropp till analys av bilder på Internet.

Projekt som visas

Brainball
Projektledare: Magnus Jonsson; Software design and development: Olof Bendt,Thomas Broomé; Projektteam:Lennart Andersson,Olof Bendt,Thomas Broomé,Aurelian Bria, Esbjörn Eriksson,Sara Ilstedt Hjelm,Magnus Jonsson, Arijana Kajfes, Fredrik Petersson,Tobi Schneidler,Ingvar Sjöberg, Lotten Wiklund; Design av Ergonomi Design, Tillverkad av Horreds.

Brainbar
Projektledare: Thomas Broomé and Ingvar Sjöberg; Design: Thomas Broomé, Albin Karlsson, Bruno Tardat and Ingvar Sjöberg; Konstruktion: Glittermek: Albin Karlsson and Bruno Tardat; Software design and Interface: Thomas Broomé and Lukasz Andersson.

Delay Mirror
Projektledare: Tobi Schneidler and Magnus Jonsson; Design: Tobi Schneidler; Software design: Robert Brecevic and Magnus Jonsson.

Hellhunt
Projektledare: Thomas Broomé; Software design: Thomas Broomé, Fredrik Petersson and Olof Bendt.

Monochrome Eye (Del av projektet Occular Witness)
Projektledare: Arijana Kajfes; Software design and development: Alberto Frigo, Peter Lundén, Fredrik Petersson.

Remote Home
Projektledare: Tobi Schneidler; Projekt Team: Loove Broms, Magnus Jonsson, Milo Lavén Fredrik Petersson, Adam Somlai Fischer, Anders Englund, Stefan Lindblad, Peter Hogberg.


Relaterat

Smartstudio är en interdisciplinär forskargrupp på Interactive Institute. Smartstudio skapar nya möten mellan konst, vetenskap och teknik.


Tack till

Samsung


Med stöd av

Svenska Institutet