Hur kan man bygga för fler – och låta fler få bygga? – Seminarium om varierat byggande och hur man kan bygga bort bostadsbrist och segregation.


30 september 2015

Takvåningen, Färgfabriken


Stockholm har en enorm bostadsbrist. Idag byggs det dock äntligen mer, men fortfarande för dyrt och monotont. Ett mer varierat byggande skulle leda till bättre integration för stadens nyinflyttade och till en större urban mångfald generellt. Byggandet och planeringsprocesserna domineras idag av ett fåtal stora bolag. Hur kan fler aktörer få möjlighet att bygga? Vad finns det för vettiga alternativ? Svaret kan inte vara ett nytt miljonprogram. Hur kan vi skapa flexibla bostäder som människor har råd att bo i; hur bygger man blandat och spännande, och samtidigt hållbart? I Sverige har vi av tradition inte ’social housing’. Är det dags att omvärdera detta faktum? Vilket ansvar har byggherrarna och politikerna? Vilken är hyresrättens och allmännyttans roller? Kan man bygga bort segregation?

Målgrupp:
Kommuner; tjänstemän och politiker
Konsulter inom planering, byggande, arkitektur etc.
Studenter inom tex stadsbyggnad, arkitektur och planering
Du som är intresserad av urban utveckling och stadsutvecklingsfrågor, oavsett bakgrund

Språk: svenska

Boka plats: Karin EnglundProgram

13-13.15: Introduktion: Jan Rydén, Färgfabriken

13.15-13.45: Kommunala strategier för social blandning och ett ökat bostadsbyggande i Berlin, Hamburg, Stockholm och Göteborg

Anna Granath Hansson är fastighetsekonom och forskar på KTH om politik, lagar och regler som styr bostadsbyggandet i Sverige och internationellt. I en ny studie har hon jämfört hur Berlin, Hamburg, Stockholm och Göteborg valt att utforma sin bostadspolitik för att öka bostadsbyggandet.

13.45-13.55: Konstnären Carl Oskar Linné visar verket ”Kvadratmeterpris”

13.55-14.15: Paus

14.15-14.30: Byggemenskaper och miljonprogrammet, Ola Broms Wessel, Spridd arkitekter

14.30-14.45: Bygga för fler, med fler. Stadsplaneringens verktyg i Stockholms stad idag. Torleif Falk, Stadsledningskontoret, Stockholms stad

14.45-15.15: Paus

15.15-15.45: Politisk paneldebatt

Sebastian Wiklund (v) Stockholms stad

Cathrin Bergenstråhle (m) Nacka kommun,

Göran Svensson (s) tidigare ordf i stadsbyggnadsnämnden, Haninge kommun

Tomas Hansson (kd), Huddinge kommun.

Lotta Jaensson, bostadspolitisk expert Riksbyggen

Hur ökar vi tillgången på ekonomiskt överkomliga bostäder? Räcker det att bygga både bostadsrätter och hyresrätter om allt är dyrt? Är ett socialt blandat Stockholm önskvärt? Är vi överens om målen, och vilka är medlen? Vad spelar markpolitik och planprocess för roll? Kan vi lära något av Tyskland?

15.45-16.00: Avslutning

(med reservation för ändringar)