Helene Billgren Internmeddelanden


30 maj 1999 5 september 1999

Separatutställning
Stora salen, Färgfabriken


En utställning med över 300 verk av Helene Billgren.


Helene Billgren har under de senaste tio åren allt starkare befäst sin ställning som en av de mest intressanta kvinnliga konstnärerna i Sverige. Nu presenteras hon för första gången i helfigur i den största separatutställning som hittills visats på Färgfabriken. Med mer än 300 verk intar hon både den stora salen och de tre projektrummen på Färgfabriken. Av dessa är 200 helt nya – som kompletteras med några av de viktigaste verken från de senaste tio årens produktion. Förutom teckningar visas även objekt.

Till utställningen produceras en katalog, som är ett konstverk i sig, där ca 200 av Helene Billgrens teckningar finns med i en formgivning som skapats i dialog mellan konstnären själv och Färgfabrikens Hans Kvam och Henrik der Minassian. Att Helene Billgren valt att kalla utställningen för Internmeddelanden är ingen tillfällighet. Hennes konst kan betraktas som ett slags interna meddelanden: från konstnären själv till omvärlden. Med humor och sällsynt iakttagelseförmåga har hon utvecklat ett sätt att teckna där perspektiven både bildligt och bokstavligen förskjuts. Inspirationen hämtas lika mycket från serievärlden som från klassisk bildvärld.

I denna generösa utställning får åskådaren ta del av detta genom teckningar och objekt. För stora salen på Färgfabriken tillverkas även ett mycket speciellt ”hus” där besökarna får vara med om att själva bli en del av Helene Billgrens lek med perspektiv.