Gunilla Leander All Under


16 april 2005 15 maj 2005

Separatutställning
Stora salen, Färgfabriken


Ljud- och videoinstallation i Färgfabrikens stora sal.


All Under av Gunilla Leander är vårens andra stora utställning på Färgfabriken och en video- och ljudinstallation av en dignitet som sällan eller aldrig produceras i Sverige. Tre stora projektioner samspelar i stora salen där betraktaren konfronteras av undervattensscener där nakna kroppar möts, krockar, brottas, förenas och skiljs åt.

Vattnets tröghet skänker kropparnas rörelser i vattnet en märklig poetisk skönhet. Men Gunilla Leanders utgångspunkt är ett försök att studera den mänskliga kroppen enligt samma modell som partikelfysiken undersöker de fysikaliska lagarna. Kropparna i vattnet dras till varandra, krockar, repellerar som partiklar i partikelfysik.

Ljudkonstnären Edvard Graham Lewis har till filmerna skapat en ljudinstallation med ett ”sound around” system, ett ljud som inte bara verkar för örat utan hela kroppen och som förändras med betraktarens rörelser.

Videoinstallation: Gunilla Leander; Ljudinstallation: Edvard Graham Lewis; Foto: Ulf Aneer; Cast: Therese Bramsén, Kajsa Engblom, Thomas Engblom, Christian Hedlund, David Hertz, Åsa Mattsson; Tekniker: Sebastian Sjögren, Tore Nilsson, Richard Sporrong, Petter Feltenstedt.


Med stöd av

Stiftelsen Längmanska Kulturfonden The Royal University College of Fine Arts, Stockholm, Framtidens Kultur