Främlingen – En konsthistorisk och idéhistorisk undersökning


13 juni 2015 28 juni 2015

Grupputställning

Medverkande: Annika Ottander, Betty Anne Mörelius, Björn Larsson, Cecilia Enberg, Christian Rossipal, Christofer Bocker, Eva Teorell, Ivar Sviestins, Karin Robérts, Kristofer Hedberg, Linda Ljunggren, Maria Morberg, Marius Wahl Gran, Martin Ku, Stina-M. Velten Edfeldt, Sylvia Naimark, Ulf Wagner, Åsa Lipka Falck, Åsa Lowden Kästel


Nitton yrkesverksamma konstnärer tolkar temat ”främlingen”.


Vem är ”den andre”? Nitton konstnärer, fotografer, formgivare och skribenter har utforskat ämnet och redovisar arbetet i enskilda, personliga, nya verk. Främlingen på Konstfack är en konsthistorisk och idéhistorisk undersökning av hur det västerländska samhället projicerar främling som begrepp på individer och grupper genom århundraden. I föreläsningar och diskussioner har hemmet, kroppens kulturhistoria och det fula behandlats – och tagit form som konst. 

Kursansvarig: Tom Sandqvist